Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Lisa Westman

Författare

Lisa Westman är legitimerad grundskollärare 1–6 och arbetar som klasslärare. Under sina första år som lärare upptäckte hon kraften i att låta eleverna samtala och samarbeta med varandra för att utveckla sitt lärande. Hon har senaste åren arbetat aktivt med kooperativt lärande i sitt klassrum för att främja elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling.Lisa Westman har stor erfarenhet av att jobba med elever som har svenska som andraspråk. Hon bloggar om skolan där hon tillsammans med elever och kollegor driver praktiknära skolutveckling. Lisa Westman har workshops i kooperativt lärande över hela Sverige och visar sitt praktiska arbete i klassrummet samt ger tips och stöd till lärare. Mer information på www.kooperativt.com.

Lisa Westman är legitimerad grundskollärare 1–6 och arbetar som klasslärare. Under sina första år som lärare upptäckte hon kraften i att låta eleverna samtala och samarbeta med varandra för att utveckla sitt lärande. Hon har senaste åren arbetat aktivt med kooperativt lärande i sitt klassrum för att främja elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling.Lisa Westman har stor erfarenhet av att jobba med elever som har svenska som andraspråk. Hon bloggar om skolan där hon tillsammans med elever och kollegor driver praktiknära skolutveckling. Lisa Westman har workshops i kooperativt lärande över hela Sverige och visar sitt praktiska arbete i klassrummet samt ger tips och stöd till lärare. Mer information på www.kooperativt.com.