Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Statsbidrag läromedel

Ready Steady Go! 3 Lärarpaket - Tryckt bok + Digital lärarlicens 36 mån

Skickas följande arbetsdag

Ready Steady Go! 3 - Digital lärarlicens 12 mån

Skickas inom 3 timmar
Valt format
Lärarpaket - tryckt + digitalt 589 kr inkl. moms
Lärarlicens - digital produkt 237 kr inkl. moms

Lärarpaketet till Ready Steady Go! 3 ger dig förutsättningar att använda läromedlet till fullo. Här får du all information om hur läromedlet är uppbyggt och hur du kan utnyttja alla resurser tillsammans med dina elever. För att du ska kunna variera och differentiera undervisningen finns det gott om extra uppgifter och laborativt material. Du får också tillgång till elevens digitala läromedel. Tryckt lärarhandledning I lärarpaketet ingår både en tryckt lärarhandledning och digitala resurser. ...

Läs mer

Lärarpaketet till Ready Steady Go! 3 ger dig förutsättningar att använda läromedlet till fullo. Här får du all information om hur läromedlet är uppbyggt och hur du kan utnyttja alla resurser tillsammans med dina elever. För att du ska kunna variera och differentiera undervisningen finns det gott om extra uppgifter och laborativt material. Du får också tillgång till elevens digitala läromedel. Tryckt lärarhandledning I lärarpaketet ingår både en tryckt lärarhandledning och digitala resurser. I den tryckta lärarhandledningen finns en noggrann genomgång av bokens upplägg och de teorier och tankar som ligger bakom materialet. Detta kombineras med en genomgång av varje kapitel med tips, extra ord och meningar samt vilka extra resurser som finns till respektive kapitel. Ett särskilt avsnitt finns om grammatiken i Ready Steady Go! 3. I delen om teori och metod kan man bland annat läsa om Genrer och texttyper, Storyline, Blackout poetry och Digital kompetens och hur olika pedagogiska tankar har påverkat läromedlets innehåll. Digitala resurser I lärarpaketets digitala resurser får du tillgång till: • elevens digitala läromedel med tillhörande övningar • mängder av kopieringsunderlag • test till samtliga kapitel med facit och ljudfiler till hörförståelsedelarna i testen • förberedda genomgångar för projektor och tavla utifrån inspirationsbilderna till varje kapitel • en digital version av den tryckta lärarhandledningen. Det är en stor fördel att ha tillgång till elevens digitala läromedel när man ska planera undervisningen eller gå igenom saker med eleverna och visa sidorna från elevboken på tavlan eller göra en digital övning tillsammans. Kopieringsunderlagen i lärarpaketet består av: • Bonus words till kapiteltexten, med och utan svensk översättning • texter från den digitala delen med glosor, med och utan svensk översättning • samtalskort • skrivövningar • Practise more-övningar • Test kapitel 1–8, ett test med facit till varje kapitel som övar läsning och läsförståelse, Basic och Bonus words, grammatik, skrivande samt hörförståelse. Alla dessa finns till samtliga kapitel i boken. Kapiteltester Testen börjar alltid med ett strategitips och består sedan av fem delar – A Reading, B Words, C Grammar, D Writing och E Listening. Strategitipset ger, som namnet avslöjar, eleven tips om hur man kan göra eller tänka vid en provsituation. • Läsförståelsedelen (A Reading) består av en text, som bygger på samma tema och genre som kapitlet eleven just arbetat med, följd av ett antal frågor på olika nivåer. Vissa kräver ren sökläsning, andra att man kan läsa mellan raderna eller tänker till själv. • Orddelen (B Words) bygger på kapitlets glosor och finns i två delar – Basic words och Bonus words – utifrån vilken nivå på glosor eleven arbetat med. Det handlar om att hitta rätt ord till rätt förklaring samt att kunna sätta in rätt ord i rätt mening. • Grammatikdelen (C Grammar) tar upp samma grammatikmoment som tagits upp i kapitlets grammatikavsnitt (Language work). Uppgifterna kan se lite olika ut beroende på vad som behandlas, men följer samma mönster. • Skrivdelen (D Writing) är en fri uppgift, som grundar sig på samma tema och genre eleven arbetat med i kapitlet. Med visst stöd ska eleven, utifrån tydliga instruktioner, skriva ett antal meningar på egen hand. • Hörförståelsen (E Listening) består av tre olika uppgifter (och nivåer). Eleven ska a) skriva det ord hen hör b) skriva den mening hen hör samt c) lyssna på en dialog och svara på ett antal frågor. Testerna är lätträttade. Eleverna kan själva, eller tillsammans med en kompis, enkelt rätta stora delar av sina egna prov med hjälp av facit. I slutat av varje test finns en del som kallas TEST RESULT– correct, comment and check yourself. Här finns plats för poängsammanställning, kommentarer och utvärdering. Kompetensutveckling För lärarens kompetensutveckling ingår ett utdrag ur boken Storyline – developing communicative competence in English skriven av Sharon Ahlquist i lärarpaketet. Storyline är ett pedagogiskt arbetssätt där lärandet sker inom handlingen och skapandet av en berättelse. Författaren har forskat på hur man kan använda metoden för andraspråksinlärning. I lärarpaketet till Ready Steady Go! 3 ingår Storyline-berättelser till kapitlen 1,3,5 och 7. Berättelserna utgår ifrån respektive kapitels tema och eleverna får i uppdrag att t.ex. organisera ett internationellt läger, planera en resa till ett engelskspråkigt land, starta en restaurang eller göra en egen reklamfilm.

Stäng
Läs mer om serien Ready Steady Go!
Information

Avsedd för:

Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9, Lärarhandledning

Författare:

Hippas Eriksson

ISBN:

9789144170589

Utgivningsår:

2018

Artikelnummer:

39001-BT01

Upplaga:

Första

Sidantal:

250

Digitalt läromedel

Licenstid:

36 mån
 ;

Licensen till lärarpaketet till Ready Steady Go! 3 ger dig förutsättningar att använda läromedlet till fullo. Här får du all information om hur läromedlet är uppbyggt och hur du kan utnyttja alla resurser tillsammans med dina elever. För att du ska kunna variera och differentiera undervisningen finns det gott om extra uppgifter och laborativt material. Du får också tillgång till elevens digitala läromedel. Lärarhandledning I lärarpaketet ingår både en digital version av lärarhandledningen oc...

Läs mer

Licensen till lärarpaketet till Ready Steady Go! 3 ger dig förutsättningar att använda läromedlet till fullo. Här får du all information om hur läromedlet är uppbyggt och hur du kan utnyttja alla resurser tillsammans med dina elever. För att du ska kunna variera och differentiera undervisningen finns det gott om extra uppgifter och laborativt material. Du får också tillgång till elevens digitala läromedel. Lärarhandledning I lärarpaketet ingår både en digital version av lärarhandledningen och digitala resurser. I lärarhandledningen finns en noggrann genomgång av bokens upplägg och de teorier och tankar som ligger bakom materialet. Detta kombineras med en genomgång av varje kapitel med tips, extra ord och meningar samt vilka extra resurser som finns till respektive kapitel. Ett särskilt avsnitt finns om grammatiken i Ready Steady Go! 3. I delen om teori och metod kan man bland annat läsa om Genrer och texttyper, Storyline, Blackout poetry och Digital kompetens och hur olika pedagogiska tankar har påverkat läromedlets innehåll. Digitala resurser I lärarpaketets digitala resurser får du tillgång till: • elevens digitala läromedel med tillhörande övningar • mängder av kopieringsunderlag • test till samtliga kapitel med facit och ljudfiler till hörförståelsedelarna i testen • förberedda genomgångar för projektor och tavla utifrån inspirationsbilderna till varje kapitel • en digital version av den tryckta lärarhandledningen. Det är en stor fördel att ha tillgång till elevens digitala läromedel när man ska planera undervisningen eller gå igenom saker med eleverna och visa sidorna från elevboken på tavlan eller göra en digital övning tillsammans. Kopieringsunderlagen i lärarpaketet består av: • Bonus words till kapiteltexten, med och utan svensk översättning • texter från den digitala delen med glosor, med och utan svensk översättning • samtalskort • skrivövningar • Practise more-övningar • Test kapitel 1–8, ett test med facit till varje kapitel som övar läsning och läsförståelse, Basic och Bonus words, grammatik, skrivande samt hörförståelse. Alla dessa finns till samtliga kapitel i boken. Kapiteltester Testen börjar alltid med ett strategitips och består sedan av fem delar – A Reading, B Words, C Grammar, D Writing och E Listening. Strategitipset ger, som namnet avslöjar, eleven tips om hur man kan göra eller tänka vid en provsituation. • Läsförståelsedelen (A Reading) består av en text, som bygger på samma tema och genre som kapitlet eleven just arbetat med, följd av ett antal frågor på olika nivåer. Vissa kräver ren sökläsning, andra att man kan läsa mellan raderna eller tänker till själv. • Orddelen (B Words) bygger på kapitlets glosor och finns i två delar – Basic words och Bonus words – utifrån vilken nivå på glosor eleven arbetat med. Det handlar om att hitta rätt ord till rätt förklaring samt att kunna sätta in rätt ord i rätt mening. • Grammatikdelen (C Grammar) tar upp samma grammatikmoment som tagits upp i kapitlets grammatikavsnitt (Language work). Uppgifterna kan se lite olika ut beroende på vad som behandlas, men följer samma mönster. • Skrivdelen (D Writing) är en fri uppgift, som grundar sig på samma tema och genre eleven arbetat med i kapitlet. Med visst stöd ska eleven, utifrån tydliga instruktioner, skriva ett antal meningar på egen hand. • Hörförståelsen (E Listening) består av tre olika uppgifter (och nivåer). Eleven ska a) skriva det ord hen hör b) skriva den mening hen hör samt c) lyssna på en dialog och svara på ett antal frågor. Testerna är lätträttade. Eleverna kan själva, eller tillsammans med en kompis, enkelt rätta stora delar av sina egna prov med hjälp av facit. I slutat av varje test finns en del som kallas TEST RESULT– correct, comment and check yourself. Här finns plats för poängsammanställning, kommentarer och utvärdering. Kompetensutveckling För lärarens kompetensutveckling ingår ett utdrag ur boken Storyline – developing communicative competence in English skriven av Sharon Ahlquist i lärarpaketet. Storyline är ett pedagogiskt arbetssätt där lärandet sker inom handlingen och skapandet av en berättelse. Författaren har forskat på hur man kan använda metoden för andraspråksinlärning. I lärarpaketet till Ready Steady Go! 3 ingår Storyline-berättelser till kapitlen 1,3,5 och 7. Berättelserna utgår ifrån respektive kapitels tema och eleverna får i uppdrag att t.ex. organisera ett internationellt läger, planera en resa till ett engelskspråkigt land, starta en restaurang eller göra en egen reklamfilm.

Stäng
Läs mer om serien Ready Steady Go!
Information

Avsedd för:

Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9, Lärarhandledning

Författare:

Hippas Eriksson

ISBN:

9789144182346

Utgivningsår:

2023

Artikelnummer:

39001-WB01

Upplaga:

Första

Digital produkt

Giltighetstid från aktivering:

12 mån
 ;