Privatperson Logga in

Varför språkvetenskap?

Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter

Skickas följande arbetsdag

263 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Vad vill språkvetenskaplig forskning ge kunskap om? Vad vill den åstadkomma? Och var går egentligen språkvetenskapens gränser? När språkvetares forskningsintresse rör sig i allt vidare cirklar och inbegriper kultur, lärande och samhällsfenomen av olika slag, blir sådana frågor mer aktuella än någonsin. I denna antologi ger forskare från olika språkvetenskapliga fält sina svar. Författarna anlägger olika perspektiv på vad språk är, varför språk är intressant att studera och vilken typ av kuns...

Boken är tänkt att användas som kursbok på högre nivåer i alla språkvetenskapliga ämnen men den är också intressant läsning för alla som ägnar sig åt språkvetenskap i någon form. Själv fick jag många insikter under läsningen och konstaterar att boken är, just det, nyttig.

Författare

David Håkansson

David Håkansson är docent i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet och forskare vid Kungl. Vitterhetsakademien. H...

Anna-Malin Karlsson

Anna-Malin Karlsson är professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Ho...

Anders Björkvall

Anders Björkvall är professor i svenska vid Örebro universitet. Han är främst aktiv inom fälten multimodala diskursstudier och literacy-forskning. ...

Fanny Forsberg Lundell

Fanny Forsberg Lundell är docent i franska vid Stockholms universitet. Hon är specialiserad inom andraspråksinlärning och intresserar sig främst fö...

Anna Gustafsson

Anna W Gustafsson är docent i svenska språket vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Hon har ett brett intresse för språkbruk i samhä...

Paula Henrikson

Paula Henrikson är professor i litteraturvetenskap vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Hon har främst forskat om ämnen ...

Per Holmberg

Per Holmberg är docent i nordiska språk och universitetslektor vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Han disputerade 200...

Lann Hornscheidt

Lann Hornscheidt är professor i genusvetenskap och språkanalys vid Humboldtuniversitetet i Berlin, och har i sin forskning bland annat intresserat ...

Lars-Erik Johansson

Lars-Erik Johansson är licentiat i nordiska språk och har varit universitetslektor i samma ämne vid Göteborgs universitet. Han har tidigt ägnat sig...

Victoria Johansson

Victoria Johansson, fil.dr. i allmän språkvetenskap, forskar om skrivutveckling, kognitiva aspekter av språkproduktion i allmänhet och skriftspråk ...

Rickard Jonsson

Rickard Jonsson är forskare vid CEIFO (Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer) och vikarierande lektor på Institu...

David Karlander

David Karlander är doktorand vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet. Under hösten 2017 försvarar han sin avhandling i tvås...

Leelo Keevallik

Leelo Keevallik är professor i språk och kultur med inriktning mot språk och interaktion vid Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings...

Ida Larsson

Ida Larsson är professor i nordiska språk vid Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Hon har i sin forskning främst ...

Per Ledin

Per Ledin är professor i svenska språket vid Humanistiska institutionen vid Örebro universitet. Ledins textforskning spänner över flera fält, såsom...

Jan Lindström

Jan Lindström är docent i svenska och professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet. Han hör till ledande talspråksforskare i Norden.

Terje Lohndal

Terje Lohndal är professor i engelsk språkvetenskap vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) och Professor II vid Norg...

Benjamin Lyngfelt

Benjamin Lyngfelt är professor i svenska vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Han forskar huvudsakligen om grammatik, med ...

Erik Magnusson Petzell

Erik Magnusson Petzell är docent i nordiska språk och akademiforskare vid Institutet för språk och folkminnen, Göteborg. Han har i sin forskning fr...

Tommaso Milani

Tommaso M. Milani, FD, Associate Professor och Head of Department vid Department of Linguistics, University of the Witwatersrand, Johannesburg, Syd...

Ingela Nilsson

Ingela Nilsson är professor i antik och bysantinsk grekiska vid Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet. Hon arbetar framför...

Lina Nyroos

Lina Nyroos är doktor i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Hon arbetar med samtalsanalys och intresserar sig...

Catharina Nyström Höög

Catharina Nyström Höög är professor i svenska språket vid högskolan Dalarna och gästprofessor vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala univers...

Jan Svensson

Jan Svensson är professor i svenska språket och verksam vid Institutionen för nordiska språk vid Lunds universitet. Hans forskning har framför allt...

Camilla Wide

Camilla Wide är professor i nordiska språk vid Institutionen för språk- och översättningsvetenskap, Åbo universitet. I sin forskning har hon särski...

Daniel Wojahn

Daniel Wojahn är fil.dr. i nordiska språk och lektor i svenska vid Södertörns högskola. I sin forskning intresserar han sig för sambandet mellan sp...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer