Den kantstötta välfärden

Skickas följande arbetsdag

298 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Hur mår egentligen det svenska välfärdssamhället? Befinner det sig i en nedåtgående spiral med en havererad bostadspolitik, allvarliga sociala problem i miljonprogrammets förorter, vanvård av de äldre och växande inkomstklyftor i befolkningen? Är folkhemmets tid förbi och har vi sagt farväl till den ambitiösa socialpolitiken? Eller är det så att den svenska välfärdsstaten har klarat sig jämförelsevis bra genom ekonomiska kriser och omställningen till ett globaliserat tjänstesamhälle? Kanske s...

Antologin är mycket genomgripande och beskriver på ett lättfattligt sätt välfärdspolitikens utveckling och betydelse för såväl samhället i stort som för enskilda individer. Alla som arbetar inom välfärdsyrken kommer att ha behållning av boken.

Boken ger en intressant och läsvärd tidsbild, väl värd att ta till sig för den samhällsintresserade.

Information

ISBN:

9789144119045

Utgivningsår:

2017

Artikelnummer:

39594-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

336

Författare

Hans Swärd

Hans Swärd är ordförande för Centralförbundet för socialt arbete och professor i socialt arbete vid Lunds universitet. Hans forskning är framför al...

Magnus Danielson

Magnus Danielson är fil.dr i journalistik och fil.mag. i historia och arbetar som studierektor för journalistutbildningen vid Stockholms universite...

Per Gunnar Edebalk

Per Gunnar Edebalk är fil.dr i ekonomisk historia och professor vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hans forskningsområden omfattar äldreomsorg...

Stig Linde

Stig Linde är socionom, diakon i Svenska kyrkan och universitetslektor vid Socialhögskolan i Lund. Han undervisar och forskar inom fältet organiser...

Tommy Lundström

Tommy Lundström är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Han forskar om socialt arbete med barn och unga, det sociala arbetets org...

Anna Meeuwisse

Anna Meeuwisse är professor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hennes forskning är framförallt inriktad mot det sociala arbet...

Roger Qvarsell

Roger Qvarsell är idéhistoriker och professor emeritus vid Linköpings universitet. Han har mångårig erfarenhet av idéhistorisk forskning om medicin...

Ingrid Sahlin

Ingrid Sahlin är professor i socialt arbete vid Lunds universitet. Hennes forskning rör bostadslöshet och hur exkludering från bostadsmarknaden påv...

Marie Sallnäs

Marie Sallnäs är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Ingrid Sahlin är professor i socialt arbete vid Lunds universitet. Hennes f...

Roberto Scaramuzzino

Roberto Scaramuzzino är disputerad i socialt arbete vid Malmö Högskola och är nu postdoktor vid Socialhögskolan i Lund. Hans forskning handlar om s...

Gabriella Sjögren Lindquist

Gabriella Sjögren Lindquist är docent i nationalekonomi och arbetar på Inspektionen för socialförsäkringen. Hon forskar framför allt om pensioner o...

Maria Stanfors

Maria Stanfors är professor i ekonomisk historia och verksam vid Lunds universitet. Hon forskar inom fälten arbetsmarknadsekonomi och ekonomisk dem...

Gun-Britt Trydegård

Gun-Britt Trydegård är fil.dr i socialt arbete och har ägnat sin forskning åt den svenska äldreomsorgen, dess historia och socialpolitiska utveckli...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer