Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Projektaspekter

- kunskapsområden för ledning och styrning av projekt

Skickas följande arbetsdag

Projektaspekter

- kunskapsområden för ledning och styrning av projekt

Den här boken finns tillgänglig som e-bok på Studora.

På Studora kan du köpa tidsbegränsad åtkomst till denna och många andra e-böcker. Du får tillgång direkt och kan även ta del av tjänstens smarta studieverktyg.

Valt format
Bok 323 kr inkl. moms
Studora e-bok 200 kr inkl. moms

Under ett projekts gång omdanas, växlar och utökas projektmed­arbetarnas kunskaper och färdigheter. Därför kan en projektprocess även sägas vara en kunskapsutvecklingsprocess. I denna bok ­behandlas just sådana kunskapsutvecklingsprocesser. Till skillnad från den gängse litteraturen inom projektledning, som främst ­behandlar hur projekt ska genomföras, tar denna bok sin utgångspunkt i den enskilde projektmedarbetarens målmedvetna kunskapsutveckling och i de förutsättningar som gör denna utvec...

Läs mer

Under ett projekts gång omdanas, växlar och utökas projektmed­arbetarnas kunskaper och färdigheter. Därför kan en projektprocess även sägas vara en kunskapsutvecklingsprocess. I denna bok ­behandlas just sådana kunskapsutvecklingsprocesser. Till skillnad från den gängse litteraturen inom projektledning, som främst ­behandlar hur projekt ska genomföras, tar denna bok sin utgångspunkt i den enskilde projektmedarbetarens målmedvetna kunskapsutveckling och i de förutsättningar som gör denna utveckling möjlig. Författaren belyser de olika områden, så kallade projektaspekter, om vilka projekt­ledare bör ha kunskap för att projektprocessen och kunskapsutvecklingsprocessen ska kunna interagera på ett fruktbart sätt och för att projektlednings­arbetet därmed ska bli effektivt. Denna fjärde upplaga har kompletterats med ett kapitel om det entreprenöriella projektet samt med avsnitt om legitimitetsproblematiken, projekt governance, kontrollmekanismer och grad av kontroll i ett projekt. Dessutom visas, i högre grad än tidigare, att projektledning är ett växande forskningsfält genom att referera till artiklar som har publicerats i akademiska peer-review tidskrifter. Projektaspekter är tänkt att användas på grundläggande kurser inom projektområdet vid såväl universitet och högskolor som inom närings­liv och förvaltning.

Stäng
Information

Författare:

Nikos Macheridis

ISBN:

9789144173504

Utgivningsår:

2001

Revisionsår:

2023

Artikelnummer:

7006-04

Upplaga:

Fjärde

Sidantal:

328
 ;

Under ett projekts gång omdanas, växlar och utökas projektmed­arbetarnas kunskaper och färdigheter. Därför kan en projektprocess även sägas vara en kunskapsutvecklingsprocess. I denna bok ­behandlas just sådana kunskapsutvecklingsprocesser. Till skillnad från den gängse litteraturen inom projektledning, som främst ­behandlar hur projekt ska genomföras, tar denna bok sin utgångspunkt i den enskilde projektmedarbetarens målmedvetna kunskapsutveckling och i de förutsättningar som gör denna utvec...

Läs mer

Under ett projekts gång omdanas, växlar och utökas projektmed­arbetarnas kunskaper och färdigheter. Därför kan en projektprocess även sägas vara en kunskapsutvecklingsprocess. I denna bok ­behandlas just sådana kunskapsutvecklingsprocesser. Till skillnad från den gängse litteraturen inom projektledning, som främst ­behandlar hur projekt ska genomföras, tar denna bok sin utgångspunkt i den enskilde projektmedarbetarens målmedvetna kunskapsutveckling och i de förutsättningar som gör denna utveckling möjlig. Författaren belyser de olika områden, så kallade projektaspekter, om vilka projekt­ledare bör ha kunskap för att projektprocessen och kunskapsutvecklingsprocessen ska kunna interagera på ett fruktbart sätt och för att projektlednings­arbetet därmed ska bli effektivt. Denna fjärde upplaga har kompletterats med ett kapitel om det entreprenöriella projektet samt med avsnitt om legitimitetsproblematiken, projekt governance, kontrollmekanismer och grad av kontroll i ett projekt. Dessutom visas, i högre grad än tidigare, att projektledning är ett växande forskningsfält genom att referera till artiklar som har publicerats i akademiska peer-review tidskrifter. Projektaspekter är tänkt att användas på grundläggande kurser inom projektområdet vid såväl universitet och högskolor som inom närings­liv och förvaltning.

Stäng
Information

Författare:

Nikos Macheridis

ISBN:

9789144181776

Utgivningsår:

2001

Revisionsår:

2023

Artikelnummer:

7006-SB04

Upplaga:

Fjärde
 ;