Privatperson Logga in

Vårdande vid psykisk ohälsa

- på avancerad nivå

Skickas följande arbetsdag

560 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Boken ger läsaren en grund för ett personcentrerat och återhämtningsinriktat vårdande genom att ta fasta på vårdvetenskaplig forskning som beaktar patientens och närståendes livsvärld. Återhämtning som en pågående process där personen formar sitt liv utgående från sina egna förutsättningar och värden löper som en röd tråd genom boken. Teman som exempelvis sorg, hopplöshet och utanförskap beskrivs i relation till psykisk ohälsa och återhämtning. Boken tar även fasta på hur personens egen kompe...

Författare

Lena Wiklund Gustin

Lena Wiklund Gustin är leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård, leg. psykoterapeut och doktor i hälsovetenskaper. Hon är oav...

António Barbosa da Silva

António Barbosa da Silva var docent i religionsfilosofi vid Uppsala Universitet (1983-1995), Adjungerad professor i vetenskapsteori och hälsoetik v...

Phil Barker

Marit Borg

Marit Borg är arbetsterapeut och fil.dr. Hon arbetar vid Institutionen för hälsovetenskap, Høgskolen i Buskerud, Drammen i Norge. Marit Borg har un...

Lena Boussaid

Poppy Buchanan-Barker

Gunilla Carlsson

Gunilla Carlsson är leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatrisk vård och docent i vårdvetenskap. Hon arbetar som studierektor och ...

Git-Marie Ejneborn Looi

Per Ekstrand

Per Ekstrand är docent i vårdpedagogik och verksam som prorektor och avdelningschef vid Röda Korsets högskola, Campus Flemingsberg. År 2005 dispute...

Per Enarsson

Per Enarsson är leg. sjuksköterska med inriktning psykiatri och dr i omvårdnad. Han arbetar som förvaltningschef vid vård- och omsorgsförvaltningen...

Lennart Fredriksson

Lennart Fredriksson är leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård och doktor i hälsovetenskaper (2003). Han arbetar som forskni...

Sebastian Gabrielsson

Sebastian Gabrielsson är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och fil.dr i omvårdnad. Han arbetar som universitetslektor vid Luleå tekniska u...

Lena-Karin Gustafsson

Lena-Karin Gustafsson är leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård, vårdlärare, doktor i hälsovetenskaper och docent i vårdvet...

Ulrika Hallberg

Ulrika Hallberg är socionom och docent i folkhälsovetenskap. Hennes forskning har främst handlat om personer med funktionsnedsättningar och deras a...

Henrika Jormfeldt

Henrika Jormfeldt är leg. psykiatrisjuksköterska, med.dr i vårdvetenskap och docent i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad. Hennes forskningsområde i...

Bengt Karlsson

Tiburtius Koslander

Tiburtius Koslander är leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård och doktor i hälsovetenskap. Han ingår i ett postdoktoralt nä...

Tomas Kumlin

Tomas Kumlin är fil. dr i sociologi, universitetslektor samt forskare vid Mälardalens högskola, där han också är ansvarig för Masterprogrammet inom...

Esa Kumpula

Esa Kumpula är leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård samt fil.mag. i vårdvetenskap. Han har tidigare jobbat som vårdutveck...

Erna Lassenius

Erna Lassenius, leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatrisk vård och doktor i hälsovetenskaper. Hon har klinisk erfarenhet av psyk...

Oona Lassenius

Oona Lassenius är leg. specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, dr i medicinsk vetenskap och verksam vid Mälardalens högskola. Hennes intresseom...

Lene Martin

Lene Martin är senior professor vid Mälardalens högskola, där hon verkat som professor i vårdvetenskap, dekan och forskningsledare och drivit forsk...

Anette Nordin

Anette Nordin är keramiker/konstnär. Mellan åren 1996–2001 var hon slutenvårdspatient i psykiatrin, som hon upplevde som en förvaring med många bri...

Arne Rehnsfeldt

Arne Rehnsfeldt är leg. sjukskötare och doktor i hälsovetenskaper. Han är docent i vårdvetenskap och professor i sykeplejevitenskap vid Høgskulen p...

Marie Rusner

Marie Rusner är leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatrisk vård och fil.dr i vårdvetenskap. Hon arbetar som forskningsledare på S...

Kenneth Rydenlund

Kenneth Rydenlund är skötare och dr i hälsovetenskaper samt fil.mag. i pedagogik. Han är vårdutvecklare och dessutom forsknings- och utvecklingssam...

Martin Salzmann-Erikson

Martin Salzmann-Erikson är leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård och filosofie doktor i medicinsk vetenskap, inriktning hä...

Linda Sellin

Linda Sellin är specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård och filosofie doktor i vårdvetenskap. Hon arbetar som universitetslektor vi...

Frode Skorpen

Ingela Skärsäter

Ingela Skärsäter är leg. sjuksköterska och professor i omvårdnad med inriktning mot hälsa och livsstil samt programchef för Tema Hälsoinnovation vi...

Gunnel Svedberg

Gunnel Svedberg är leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut samt medicine doktor. Hon disputerade 2002 med avhandlingen Omvårdnadstraditioner inom sv...

Susanne Syrén

Susanne Syrén är leg. sjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård och fil.dr i vårdvetenskap. Hon arbetar vid Linnéuniversitetet, som universitet...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer