Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Vårdande vid psykisk ohälsa

- på avancerad nivå

Skickas följande arbetsdag

Vårdande vid psykisk ohälsa

- på avancerad nivå

Den här boken finns tillgänglig som e-bok på Studora.

På Studora kan du köpa tidsbegränsad åtkomst till denna och många andra e-böcker. Du får tillgång direkt och kan även ta del av tjänstens smarta studieverktyg.

Valt format
Bok 618 kr inkl. moms
Studora e-bok 393 kr inkl. moms

Boken ger läsaren en grund för ett personcentrerat och återhämtningsinriktat vårdande med utgångspunkt i patientens livsvärld. Teman som exempelvis hopplöshet, stigmatisering och försoning, beskrivs i relation till psykisk ohälsa och återhämtning. Boken tar fasta på hur vårdandet kan bidra till att stärka personens egen kompetens och beskriver även specialistsjuksköterskans kärnkompetenser inom psykiatrisk vård. Vårdarens hållning lyfts fram i relation till såväl vårdkulturen som patientens ...

Läs mer

Boken ger läsaren en grund för ett personcentrerat och återhämtningsinriktat vårdande med utgångspunkt i patientens livsvärld. Teman som exempelvis hopplöshet, stigmatisering och försoning, beskrivs i relation till psykisk ohälsa och återhämtning. Boken tar fasta på hur vårdandet kan bidra till att stärka personens egen kompetens och beskriver även specialistsjuksköterskans kärnkompetenser inom psykiatrisk vård. Vårdarens hållning lyfts fram i relation till såväl vårdkulturen som patientens hälsoprocesser och kommunikationen mellan patienter och vårdare. I denna fjärde upplaga av boken har tidigare kapitel omarbetats och uppdaterats med ny forskning, och flera nya författare medverkar. I linje med bokens fokus på människors livsvärld utgår ett kapitel från författarens egna erfarenheter av psykisk ohälsa och återhämtning. Vården av barn och ungdomar med psykisk ohälsa har fått större utrymme i denna upplaga, liksom etiska utmaningar, samverkan med närstående och läkemedelsbehandling ur ett personcentrerat perspektiv. Målgruppen är i första hand studenter på avancerad nivå samt sjuksköterskor inom den psykiatriska vården. Boken är också läsvärd för andra som är intresserade av att få en inblick i hur den psykiatriska vården kan förstås med utgångspunkt i patientens värld och ett caring-perspektiv, snarare än utgående från diagnostiska kriterier.

Stäng

Författare

 ;

Boken ger läsaren en grund för ett personcentrerat och återhämtningsinriktat vårdande med utgångspunkt i patientens livsvärld. Teman som exempelvis hopplöshet, stigmatisering och försoning, beskrivs i relation till psykisk ohälsa och återhämtning. Boken tar fasta på hur vårdandet kan bidra till att stärka personens egen kompetens och beskriver även specialistsjuksköterskans kärnkompetenser inom psykiatrisk vård. Vårdarens hållning lyfts fram i relation till såväl vårdkulturen som patientens ...

Läs mer

Boken ger läsaren en grund för ett personcentrerat och återhämtningsinriktat vårdande med utgångspunkt i patientens livsvärld. Teman som exempelvis hopplöshet, stigmatisering och försoning, beskrivs i relation till psykisk ohälsa och återhämtning. Boken tar fasta på hur vårdandet kan bidra till att stärka personens egen kompetens och beskriver även specialistsjuksköterskans kärnkompetenser inom psykiatrisk vård. Vårdarens hållning lyfts fram i relation till såväl vårdkulturen som patientens hälsoprocesser och kommunikationen mellan patienter och vårdare. I denna fjärde upplaga av boken har tidigare kapitel omarbetats och uppdaterats med ny forskning, och flera nya författare medverkar. I linje med bokens fokus på människors livsvärld utgår ett kapitel från författarens egna erfarenheter av psykisk ohälsa och återhämtning. Vården av barn och ungdomar med psykisk ohälsa har fått större utrymme i denna upplaga, liksom etiska utmaningar, samverkan med närstående och läkemedelsbehandling ur ett personcentrerat perspektiv. Målgruppen är i första hand studenter på avancerad nivå samt sjuksköterskor inom den psykiatriska vården. Boken är också läsvärd för andra som är intresserade av att få en inblick i hur den psykiatriska vården kan förstås med utgångspunkt i patientens värld och ett caring-perspektiv, snarare än utgående från diagnostiska kriterier.

Stäng

Författare

 ;