Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Omvårdnad i mångkulturella rum

- frågor om kultur, etik och reflektion

Skickas följande arbetsdag

Denna bok handlar om omvårdnad och tar samhällets etniska och kulturella mångfald som sin utgångspunkt. Syftet med boken är att ge en nyanserad grund att reflektera över vad den betyder i sjuksköterskors yrkesutövning och bidra till att läsaren blir bättre rustad att möta en mångfasetterad verklighet. Bokens valda ledmotiv är kultur, etik och reflektion. Boken problematiserar begreppet kultur och reser etiska frågor om yrkesutövningen och dess sammanhang. Boken består av tre delar. Den första...

Läs mer

Denna bok handlar om omvårdnad och tar samhällets etniska och kulturella mångfald som sin utgångspunkt. Syftet med boken är att ge en nyanserad grund att reflektera över vad den betyder i sjuksköterskors yrkesutövning och bidra till att läsaren blir bättre rustad att möta en mångfasetterad verklighet. Bokens valda ledmotiv är kultur, etik och reflektion. Boken problematiserar begreppet kultur och reser etiska frågor om yrkesutövningen och dess sammanhang. Boken består av tre delar. Den första delen rör mötet mellan sjuksköterskor och patienter och presenterar studier som rör stödjande familjesamtal, nyttjande av mödravård och tillitsprocesser i ett vårdmöte. Denna del tar också upp vård åt ”papperslösa” i Sverige samt hälsokommunikatörers roll. Bokens andra del innehåller kapitel skrivna utifrån specifika perspektiv. De rör samers hälsa, romers erfarenhet av sjukvården, mötet mellan muslimer och svensk sjukvård, vård av hiv-smittade personer samt sjukvårdspersonalens anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa. Bokens avslutande del vänder blicken mot sjuksköterskorna själva. Här presenteras innebörden av hälsa som en mänsklig rättighet och en utvärdering av en undervisningsmodell för ökad öppenhet för olikheter. Det avslutande kapitlet lyfter fram självreflektionens avgörande betydelse i arbeten som rör människor.Boken riktar sig till studenter inom omvårdnad på grundläggande eller avancerad nivå, men också till redan yrkesverksamma sjuksköterskor. Den lämpar sig även för andra utbildningar som innebär arbete med människor.

Stäng
Information

ISBN:

9789144053073

Utgivningsår:

2010

Artikelnummer:

33255-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

408

Författare

 ;