Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Fysioterapi vid nedsatt lungfunktion

Skickas följande arbetsdag

Det här är tredje upplagan av boken som nu bytt namn från Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion till Fysioterapi vid nedsatt lungfunktion. Samtliga kapitel är uppdaterade och utvidgade. Kapitel om fysioterapi vid sensorisk hyperreaktivitet, restriktiv lungsjukdom, akut lungemboli och trauma har tillkommit liksom ett kapitel om radiologi. Syftet med boken är att ge grundläggande kunskaper om den fysioterapi som används vid behandling av patienter med olika typer av respiratoriska symtom, där...

Läs mer

Det här är tredje upplagan av boken som nu bytt namn från Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion till Fysioterapi vid nedsatt lungfunktion. Samtliga kapitel är uppdaterade och utvidgade. Kapitel om fysioterapi vid sensorisk hyperreaktivitet, restriktiv lungsjukdom, akut lungemboli och trauma har tillkommit liksom ett kapitel om radiologi. Syftet med boken är att ge grundläggande kunskaper om den fysioterapi som används vid behandling av patienter med olika typer av respiratoriska symtom, där fysioterapeuten, i samråd med patienten, lägger upp en individuellt anpassad behandling. För att kunna lägga upp behandling och instruera och inte minst motivera patienten krävs att fysioterapeuten är väl förtrogen med såväl mätmetoder som interventioner. Kunskap om hur de patofysiologiska förhållandena vid patientens sjukdom påverkar uppläggningen av behandlingen är väsentlig. I denna bok finns därför avsnitt om lungornas fysiologi och patofysiologi vid några olika lungsjukdomar. Dessa avsnitt är inte heltäckande inom sina områden, utan ska ses som en bakgrund till de avsnitt som behandlar fysioterapeutiska insatser vid specifika sjukdomstillstånd. Fysioterapi vid nedsatt lungfunktion vänder sig till fysioterapeuter under grundutbildning. Även fysioterapeuter verksamma i öppen och sluten vård som mer sporadiskt träffar patienter med nedsatt lungfunktion har behållning av boken.

Stäng

Författare

 ;