Privatperson Logga in

Farmakologi och läkemedelsanvändning

(bok + digital produkt)

Skickas följande arbetsdag

582 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Fokus i Farmakologi och läkemedelsanvändning ligger på läkemedlens praktiska användning. Teoretiska kunskaper knyts samman med daglig klinisk verksamhet genom exempel, fallbeskrivningar och problemställningar som utarbetats i samråd med yrkesverksamma sjuksköterskor. Farmakologi och läkemedelsanvändning ger en grundläggande introduktion i klinisk farmakologi och nödvändig kunskap för sjuksköterskan i att: • hantera läkemedel • observera och övervaka patienten - och handla rätt när det upps...

Information

Översättare:

Elisabet Roman

ISBN:

9789144129709

Utgivningsår:

2009

Revisionsår:

2020

Artikelnummer:

33104-03

Upplaga:

Tredje

Sidantal:

400

Digital produkt

Giltighetstid från aktivering:

3 år

Licensinformation:

Systemkrav

Författare

Hedvig Nordeng

Hedvig Nordeng är professor vid Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Hon är utbildad farmaceut och har en doktorsgrad från den medicinska ...

Olav Spigset

Olav Spigset är överläkare vid Avdeling for klinisk farmakologi vid St. Olavs Hospital och professor i klinisk farmakologi vid Norges teknisk-natur...

Per Sigvald Bakke

Per Sigvald Bakke är specialist i lungsjukdomar och internmedicin. Han har arbetat som ledare vid Institutt for indremedisin vid universitetet i Be...

Jens Petter Berg

Per Sigvald Bakke (f. 1956) är specialist i lungsjukdomar och in­ ternmedicin. Han har arbetat som ledare vid Institutt for indre­ medisin vid univ...

Anne Kjørsvik Bertelsen

Anne Kjøsvik Bertelsen är specialist i neurologi i vid Haukeland Universitetssjukhus och har en medicinsk doktors­grad från Universitetet i Bergen....

Dag Sollesnes Holsen

Dag Sollesnes Holsen är sektionsöverläkare vid Hud­avdelningens poliklinik, Haukeland Universitetssykehus, där han har arbetat sedan 1992. Han är s...

Dag Jacobsen

Dag Jacobsen är överläkare och professor vid Akuttme­disinsk avdeling, Ullevål Universitetssykehus. Han är specialist i klinisk farmakologi, invärt...

Trond Jenssen

Trond Jenssen är anställd som överläkare vid Nyreseksjonen, Medisinsk avdeling, Rikshospitalet, och är samtidigt anställd som professor II i invärt...

Signe Melsen Larsen

Signe Melsen Larsen är överläkare i urologi vid Oslo Universitetssykehus. Hon är specialist i generell kirurgi och urologi, och arbetar huvudsaklig...

Mette Haase Moen

Mette Haase Moen är med. dr och docent vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) och överläkare vid Kvinnekliniklcen, St. Olavs Hos...

Vidar Ormaasen

Vidar Ormaasen är specialist i infektionsmedicin och är anställd som avdelningschef/avdelningsöverläkare vid Infektionsmedicinsk avdelning, Oslo Un...

Hilde Pleym

Hilde Pleym är med.dr och och specialist i anestesiologi. Hon arbetar som klinikchef vid Klinikk for anestesi og intensivmedisin, St. Olavs Hospita...

Tarjei Rygnestad

Tarjei Rygnestad är specialist i klinisk farmakologi och anestesiologi. Han arbetar som anestesiläkare vid Smertesenteret, St. Olavs Hospital i Tro...

Per Morten Sandset

Per Morten Sandset forskningsledare vid Kninikk for kreft, kirurgi og transplantasjon och sektionsöverläkare vid Av­deling for blodsykdommer vid Os...

Lars Slørdal

Lars Slørdal är professor i farmakologi vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) och biträdande överläkare vid Avdeling for klinis...

Finn Wisløff

Finn Wisløff är överläkare och professor i hematologi vid Oslo universitetssykehus. Han har bred vetenskaplig erfarenhet inom områdena immunologi o...

Erik Wist

Erik Wist är professor och överläkare. Han är medicinsk ledare för bröstcanceronkologi vid Oslo Universitetssykehus och chef för Norsk Bryst Cancer...

Stein Ørn

Stein Ørn är Ph.D, specialist i invärtesmedicin och hjärtsjukdomar, och han arbetar som överläkare vid kardiologiska avdelningen på Stavanger Unive...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer