Privatperson Logga in

Njursjukdom

Teori och klinik

Skickas följande arbetsdag

716 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

I Njursjukdom beskriver ett stort antal experter det aktuella kunskapsläget i njurmedicin, ett område som genomgått en påtaglig utveckling under de senaste 25 åren. Boken spänner över ett brett fält − från det allra senaste kunskapsläget inom basal njurfysiologi och immunologi till modern behandling. Boken omfattar såväl primärvårdens problem såsom preventiv nefrologi, behandling av hypertoni och diabetesnefropati som den högspecialiserade njursjukvårdens områden med behandling av de immunolo...

Författare

Naomi Clyne

Naomi Clyne är docent i medicin vid Karolins­ka institutet och överläkare på Njurkliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund. Hennes forskning rör ...

Bengt Rippe

Bengt Rippe är överläkare vid Njurkliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund och professor vid Avdelningen för Njurmedicin, Lunds universitet. Han...

Peter Bárány

Peter Bárány är docent i njurmedicin vid Karo­linska Institutet och överläkare på njurmedicins-
ka kliniken Karolinska Universitetssjukhuset i Stoc...

Anders Bengtsson

Anders BengtssonProfessorInstitutionen för kliniska vetenskaper, LundAvdelningen för reumatologiReumatologiska klinikenSkånes universitetssjukhusLund

Anders Christensson

Anders Christensson, professor, överläkare, Njurmedicin, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Hans forskningsområde är inriktat på nya diagnostikmeto...

Fredrik Dunér

Fredrik Dunér är medicine doktor i njurmedicin vid Karolinska Institutet och medicinskt ansvarig överläkare vid dialysmottagningen, Karolinska Univ...

Marie Evans

Marie Evans är medicine doktor i njurmedicin vid Karolinska Institutet och specialistläkare på Njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjuk...

Sintra Eyre

Sintra Eyre är medicine licentiat i klinisk nutrition vid Göteborgs Universitet och legitimerad dietist på Klinisk nutrition, Sahlgrens­ka Universi...

Ingela Fehrman-Ekholm

Ingela Fehrman-Ekholm var adjungerad professor i transplantationsnefrologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och är nu över­läkare vi...

Bengt Fellström

Bengt Fellström är professor i njurmedicin vid Uppsala universitet och överläkare på Njur­medicinska kliniken vid Akademiska sjuk­huset i Uppsala. ...

Anders Grubb

Anders Grubb är professor i klinisk kemi vid universitetet i Lund. Han föreslog 1979 cystatin C som markör för glomerulär filtrationshastighet och ...

Carola Grönhagen-Riska

Carola Grönhagen-Riska är professor i njurmedicin och har varit verksam som överläkare och chef vid Nefrologiska kliniken, Helsingfors universitets...

Gregor Guron

Gregor Guron är docent i njurmedicin vid Göteborgs universitet och överläkare vid Njurmedicinska kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteb...

Stefan Hansson

Stefan Hansson, överläkare, professor i obstetrik och gynekologi, Lunds universitet.

Börje Haraldsson

Börje Haraldsson, professor, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Göteborgs universitet, Göteborg samt Novartis Institute of Biomedical R...

Olof Heimbürger

Olof Heimbürger är docent i njurmedicin vid Karolinska Institutet och överläkare vid njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i St...

Mikael Hellström

Mikael Hellström är professor i diagnostisk radiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och överläkare vid avdelningen för radiologi...

Hans Herlitz

Hans Herlitz är professor i Njurmedicin vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin. Hans forskning rör njurarnas roll för uppkoms­ten av högt ...

Stefan Jacobson

Stefan Jacobson är professor i njurmedicin vid Karolinska Institutet och överläkare vid njurmedicinska kliniken på Danderyds sjukhus. Han är också ...

Diana Karpman

Diana Karpman är professor i barnnefrologi vid Lunds universitet och överläkare vid Barn- och Ungdomskliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund. H...

Tobias Larsson Agervald

Tobias Larsson är docent i njurmedicin vid Karolinska Institutet och specialistläkare vid njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset...

Tomas Lorant

Tomas Lorant är docent i experimentell transplantationskirurgi och avdelningsläkare vid transplantationskliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala. H...

Johan Mölne

Johan Mölne är docent och universitetslektor i patologi vid Göteborgs universitet samt arbetar som överläkare med ansvar för njurpatologi och trans...

Ulf Nyman

Ulf Nyman är docent i medicinsk radiologi vid Lunds universitet och medlem i Svensk förenings för bild- och funktionsmedicin kontrastmedelsgrupp. H...

Jenny Nyström

Jenny Nyström är professor i fysiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hon forskar och undervisar på Institutionen för neurovetens...

Ingrid Os

Ingrid Os är professor i intern- och njurmedicin och prodekan vid medicinska fakulteten vid Oslo universitet samt överläkare i njurmedicin vid Oslo...

Staffan Schön

Staffan Schön är specialistläkare inom njurmedicin och ansvarig för medicinska kvalitetsprocesser inom Diaverum, en internationell vårdkoncern med ...

Astrid Seeberger

Astrid Seeberger är docent i njurmedicin vid Karolinska institutet och överläkare vid Njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i S...

Mårten Segelmark

Mårten Segelmark är professor i njurmedicin vid Linköpings universitet och överläkare i njurmedicin, Landstinget i Östergötland. Hans forskning rör...

Ole Simonsen

Ole Simonsen är pensionerad överläkare vid Njurkliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund. Han hade medicinskt ansvar för hem-hemodialys, peritone...

Bernd Stegmayr

Bernd Stegmayr är professor i internmedicin vid Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Umeå universitet och överläkare vid Njurmedicinska...

Peter Stenvinkel

Peter Stenvinkel är professor i njurmedicin vid Karolinska Institutet och överläkare vid njurmedicinska kliniken, Karolinska Sjukhuset i Stockholm....

Gunnar Sterner

Gunnar Sterner, docent, överläkare, Njurmedicin, Skånes universitetssjukhus, Malmö.

Maria Svensson

Maria Svensson, docent, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, Uppsala. Hennes forskningsområde omfattar framför allt klini...

Hans-Göran Tiselius

Hans-Göran Tiselius är professor emeritus i urologi vid Karolinska Institutet. Han är specialist i allmän kirurgi och urologi samt har en doktorsex...

Gunnar Tufveson

Gunnar Tufveson är professor i transplantationskirurgi vid Uppsala universitet och överläkare vid Transplantationskliniken, Akademiska sjukhuset i ...

Bård Waldum

Bård Waldum är post doc vid Oslo universitet och överläkare i njurmedicin vid Oslo universi­tetssjukhus, Ullevål samt biträdande forsk­nings­ledare...

Lars Weiss

Lars Weiss är överläkare vid Njurmedicinkliniken, Centralsjukhuset i Karlstad. Han disputerade med en avhandling om hemofiltration och konvektiv tr...

Ulla Widebaek Lund

Ulla Lund är överläkare på Njurkliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund. Hon har medicinskt ansvar för institutionshemodialys och akutdialys. Ho...

Agnes Wold

Agnes Wold är professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hennes forskning rör...

Bengt von Zur-Mühlen

Bengt von Zur-Mühlen är medicine doktor i njurmedicin vid Uppsala universitet och överläkare i njurmedicin på Transplantationskirurgen vid Akademis...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer