Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Njursjukdom

Teori och klinik

Skickas följande arbetsdag

I Njursjukdom beskriver ett stort antal experter det aktuella kunskapsläget i njurmedicin, ett område som genomgått en påtaglig utveckling under de senaste 25 åren. Boken spänner över ett brett fält − från det allra senaste kunskapsläget inom basal njurfysiologi och immunologi till modern behandling. Boken omfattar såväl primärvårdens problem såsom preventiv nefrologi, behandling av hypertoni och diabetesnefropati som den högspecialiserade njursjukvårdens områden med behandling av de immunolo...

Läs mer

I Njursjukdom beskriver ett stort antal experter det aktuella kunskapsläget i njurmedicin, ett område som genomgått en påtaglig utveckling under de senaste 25 åren. Boken spänner över ett brett fält − från det allra senaste kunskapsläget inom basal njurfysiologi och immunologi till modern behandling. Boken omfattar såväl primärvårdens problem såsom preventiv nefrologi, behandling av hypertoni och diabetesnefropati som den högspecialiserade njursjukvårdens områden med behandling av de immunologiska njursjukdomarna med de senaste metoderna. Behandlingsalternativen vid sviktande njurfunktion beskrivs från medicinsk behandling till dialys och transplantation samt njurmedicinsk vård i livets slutskede. Några avsnitt berör hur man organiserar njursjukvården för att skapa en patientcentrerad vård. Njursjukdom är en gedigen lärobok för utbildning av läkare, såväl under grundutbildningen som under specialistutbildning i njurmedicin, internmedicin, akutmedicin, allmänmedicin och intensivvård. Färdiga specialister kan ha nytta av boken för att uppdatera sina kunskaper. Andra målgrupper är sjuksköterskor och paramedicinare som specialiserar sig inom njurmedicin.

Stäng

Författare

 ;