Privatperson Logga in

Positiv specialpedagogik

Teorier och tillämpningar

Skickas följande arbetsdag

228 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Att lyckas lära sig något svårt stärker självkänslan och befrämjar hälsa och välmående. Därför är det viktigt att lärare stärker sin egen och elevers optimism om att alla kan utvecklas. Ett optimistiskt förhållningssätt är avgörande i arbetet med elever med olika funktionsnedsättningar, det vill säga en positiv specialpedagogik. I den här boken är positiv specialpedagogik som bygger på ­positiv pedagogik centralt. Bokens författare försöker konkreti­sera vad ­positiv specialpedagogik är geno...

Författare

Ann-Katrin Swärd

Ann-Katrin Swärd är doktor i specialpedagogik och senior lektor vid Göteborgs universitet. Hon har tidigare undervisat vid andra lärosäten, främst ...

Siv Fischbein

Siv Fischbein är professor emerita i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Hennes forskningsområde behandlar samspelet mellan arvs- och milj...

Monica Reichenberg

Monica Reichenberg har arbetat i många år som lärare i svenska, svenska som andraspråk och samhällsorienterande ämnen i grundskolans senare åldrar,...

Andrea Atterström

Andrea Atterström är grundskollärare, gästföreläsare och forskarstuderande vid Jönköpings universitet. Forskningsprojektet rör läs- och skrivutveck...

Louisa Atterström

Louisa Atterström är högskolestuderande, gästföreläsare, poet samt aktivist inom mänskliga rättigheter, främst funktionsrätt. Hon har livslång erfa...

Diana Berthén

Diana Berthén är prefekt för Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon disputerade 2007 med avhandlingen Förberedelse för sä...

Olivia Carter

Olivia Carter är lärare och ledare för de tidiga skolåren vid Swiss ­Cottage School utvecklings- och forskningscenter. Hon har arbetat på Swiss ­Co...

Solveig-Alma Halaas Lyster

Solveig-Alma Halaas Lyster är professor emerita vid Institutionen för special­pedagogik vid universitetet i Oslo. Hon har tidigare arbetat som lära...

Carolyn Harvey

Carolyn Harvey har arbetat som lärare, specialpedagogisk behovskoordinator och seniorledare i special- och mainstreamskolor i nästan fyrtio år. Hon...

Ann Johansson

Ann Johansson arbetar som speciallärare i grundsärskolans årskurs 1-6 med elever som läser ämnen. Samtidigt arbetar hon som förstelärare i grundsär...

Anna-Carin Jonsson

Anna-Carin Jonsson, ämneslärare i svenska och psykologi samt disputerad i psykologi med en avhandling som behandlar metakognition där bl.a. den met...

Alexandra Kappel

Alexandra Kappel arbetar som specialpedagog på grundsärskolan och undervisar elever som läser både ämnen och ämnesområden. Hon har främst arbetat p...

Elin Lande

Elin Lande arbetar som biträdande rektor på Tistedalsskolan. Hon är utbildad allmänlärare och har också gått rektorsutbildning. Dessutom har hon en...

Gullan Löwenbrand-Jansson

Gullan Löwenbrand Jansson är lågstadielärare, läspedagog och fil.mag. i specialpedagogik. Hon har som speciallärare lång erfarenhet av undervisning...

Matt Maguire

Matthew (Matt) Maguire är assisterande huvudlärare på Swiss Cottage School där han har varit klasslärare under de senaste sex åren. Hans passion är...

Aud Pettersen-Solberg

Aud Pettersen-Solberg arbetar som rektor på Tistedalsskolan. Hon är utbildad förskollärare och har ledarskapsutbildning. Hon har arbetat som rektor...

Catherine Shipton

Catherine Shipton arbetar på Swiss Cottage School som lärare för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och i behov av specialpedagogiskt stöd....

Idor Svensson

Idor Svensson arbetar som professor i klinisk psykologi vid Linnéuniversitetet. Han forskar kring läs-, skriv- och matematiksvårigheter. Han underv...

Melainie Walker

Melanie Walker arbetar som lärare vid Swiss Cottage School, utvecklings- och forskningscenter i Camden, London. Hon har arbetat på skolan i nästan ...

Louise Wramner

Louise Wramner är speciallärare och fil.kand. Hon har arbetat på grundsärskolans alla stadier, på gymnasiesärskola och särvux/lärvux i totalt fyrti...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer