Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Till vad har vi identitet?

Migration, etnicitet och funktionsnedsättning

Skickas följande arbetsdag

Till vad har vi identitet?

Migration, etnicitet och funktionsnedsättning

Den här boken finns tillgänglig som e-bok på Studora.

På Studora kan du köpa tidsbegränsad åtkomst till denna och många andra e-böcker. Du får tillgång direkt och kan även ta del av tjänstens smarta studieverktyg.

Valt format
Bok 300 kr inkl. moms
Studora e-bok 186 kr inkl. moms

Identitetsbegreppets betydelse i vår tid, från självuppfattningar till kollektiv sammanhållning, hör ihop med de senaste hundra årens samhällsutveckling. När människor och grupper strävar efter frihet och jämlikhet, erkännande och rättvisa, aktualiseras identitetsfrågor. Men hur ska vi förstå begreppet identitet? Den här boken presenterar aktuella och historiskt viktiga bidrag till identitetsforskningen. Granskningen utmynnar i en modell som för samman identitetens individuella, interaktiva...

Läs mer

Identitetsbegreppets betydelse i vår tid, från självuppfattningar till kollektiv sammanhållning, hör ihop med de senaste hundra årens samhällsutveckling. När människor och grupper strävar efter frihet och jämlikhet, erkännande och rättvisa, aktualiseras identitetsfrågor. Men hur ska vi förstå begreppet identitet? Den här boken presenterar aktuella och historiskt viktiga bidrag till identitetsforskningen. Granskningen utmynnar i en modell som för samman identitetens individuella, interaktiva och samhälleliga manifestationer. Författarna exemplifierar med forskning om migration, etniska minoriteter och funktionsnedsättning. Fördomar och diskriminering utgör kännbara hot mot människors identiteter, men har samtidigt nära samband med generella identitetsprocesser, en idé som ligger till grund för den tankemodell som utvecklas i slutkapitlet. Boken erbjuder den första översikten på området som utkommit i Sverige under senare år. Den vänder sig till studenter i samhällsvetenskap och humaniora och till professionella inom skola, vård och omsorg som kommer i kontakt med identitetsfrågor.

Stäng

Studenter i samhällsvetenskap och humaniora kommer att glädjas av läsningen, men även professionella inom vård, skola och omsorg kan berikas kunskapsmässigt av denna utmärkt överskådliga text som ger fördjupad insikt om identitetsfrågor.

Information

ISBN:

9789144177236

Utgivningsår:

2023

Artikelnummer:

46952-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

328
 ;

Identitetsbegreppets betydelse i vår tid, från självuppfattningar till kollektiv sammanhållning, hör ihop med de senaste hundra årens samhällsutveckling. När människor och grupper strävar efter frihet och jämlikhet, erkännande och rättvisa, aktualiseras identitetsfrågor. Men hur ska vi förstå begreppet identitet? Den här boken presenterar aktuella och historiskt viktiga bidrag till identitetsforskningen. Granskningen utmynnar i en modell som för samman identitetens individuella, interaktiva...

Läs mer

Identitetsbegreppets betydelse i vår tid, från självuppfattningar till kollektiv sammanhållning, hör ihop med de senaste hundra årens samhällsutveckling. När människor och grupper strävar efter frihet och jämlikhet, erkännande och rättvisa, aktualiseras identitetsfrågor. Men hur ska vi förstå begreppet identitet? Den här boken presenterar aktuella och historiskt viktiga bidrag till identitetsforskningen. Granskningen utmynnar i en modell som för samman identitetens individuella, interaktiva och samhälleliga manifestationer. Författarna exemplifierar med forskning om migration, etniska minoriteter och funktionsnedsättning. Fördomar och diskriminering utgör kännbara hot mot människors identiteter, men har samtidigt nära samband med generella identitetsprocesser, en idé som ligger till grund för den tankemodell som utvecklas i slutkapitlet. Boken erbjuder den första översikten på området som utkommit i Sverige under senare år. Den vänder sig till studenter i samhällsvetenskap och humaniora och till professionella inom skola, vård och omsorg som kommer i kontakt med identitetsfrågor.

Stäng
Information

ISBN:

9789144184173

Utgivningsår:

2023

Artikelnummer:

46952-SB01

Upplaga:

Första
 ;