Barnlitteraturens värden och värderingar

Skickas följande arbetsdag

359 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Barnlitteraturens värden och värderingar har länge varit centrala i diskussioner om barnlitteratur, såväl i samhället som vid skolor och universitet. Frågor som diskuterats är definitioner av barnlitteraturens värden nu och förr, censurens betydelse, önskvärda och mindre önskvärda värderingar i barnlitteratur och den förmedlade synen på sexualitet, mångkultur och miljö. I denna antologi framhåller författarna att dessa frågor fortfarande är viktiga att diskutera, men ur nya infallsvinklar. Bo...

Information

Författare

Sara Kärrholm

Sara Kärrholm, fil.dr, undervisar i litteraturvetenskap vid institutionen för Konst, kultur och kommunikation, Malmö högskola. Hon har även undervi...

Paul Tenngart

Paul Tenngart är docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Han disputerade 2002 med en avhandling om poeten Paul Andersson och har sedan ...

Åsa Bergström

Åsa Bergström är doktorand i filmvetenskap vid Lunds universitet och arbetar sedan 2010 med ett avhandlingsprojekt med fokus på hur Sverige skildra...

Anna Smedberg Bondesson

Anna Smedberg Bondesson, fil.dr i litteraturvetenskap från Lunds universitet, är för närvarande verksam som ”adjunkt i svensk sprog og litteratur” ...

Helene Ehriander

Helene Ehriander är fil. dr och lektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för film och litteratur vid Linnéuniversitetet. Hon har i sin forskn...

Tommy Gustafsson

Tommy Gustafsson disputerade i Lund 2008 på avhandlingen En fiende till civilisationen. Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i...

Bibi Jonsson

Bibi Jonsson är verksam som univeritetslektor vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Anders Mortensen

Anders Mortensen är f.d. redaktör för Res Publica och lektor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, där han bedriver forskning inom projekten...

Ann Steiner

Ann Steiner undervisar och forskar i litteraturvetenskap, samt är lektor i förlags- och bokmarknadskunskap vid Lunds universitet. Hennes forskning ...

Anna Clara Törnqvist

Anna Clara Törnqvist, lektor i litteraturvetenskap vid Högskolan Kristianstad, disputerade 2010 med avhandlingen Likt ett brustet halleluja. Trons ...

Maria Ulfgard

Maria Ulfgard är universitetslektor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hennes forskning uppehåller sig i huvudsak inom det litteraturdi...

Margaretha Ullström

Margaretha Ullström är doktorand vid Åbo akademi och verksam som universitetsadjunkt i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet med inriktning...

Åsa Warnqvist

Åsa Warnqvist är fil. dr och forskare vid Svenska barnboksinstitutet. Hennes forskning har framför allt varit inriktad på litteratursociologi och b...

Annika Widholm

Annika Widholm är barnboksförfattare. Hon debuterade 2010 med Stenhusets hemlighet (Berghs). Hösten 2012 publicerades Tudor & Konta: Monsterdan...

Anders Åberg

Anders Wilhelm Åberg är lektor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. Åberg har skrivit boken Tabu – Filmaren Vilgot Sjöman (2001) och art...

Tuva Haglund

Tuva Åkerström har läst två terminer i ämnet Barnlitteratur vid Språkoch litteraturcentrum, Lunds universitet, bland annat delkursen ”Barnlitteratu...

Lisa Källström

Lisa Källström är doktorand i Retorik vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet och har skrivit licentiatavhandlingen Be...

Martin Hellström

Martin Hellström är fil.dr och undervisar i ämnet litteraturvetenskap vid Linköpings universitet och Linnéuniversitetet. Hans avhandling Förpacknin...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer