Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handledning i praktiken

Om studenters självständighet och akademiska litteracitet

Skickas följande arbetsdag

Handledning av självständiga arbeten är en omfattande pedagogisk verksamhet inom högre utbildning och ingår i de flesta universitetslärares undervisningsvardag. Samtidigt är uppsatshandledning på många sätt speciell. Exempelvis ställs det höga krav på studenters självständighet, samtidigt som handledaren får en tätare och mer långvarig relation till studenten än normalt. Dessa speciella villkor ställer handledaren inför nya frågor och utmaningar: • Hur kan jag stötta studenten i uppsatsarbet...

Läs mer

Handledning av självständiga arbeten är en omfattande pedagogisk verksamhet inom högre utbildning och ingår i de flesta universitetslärares undervisningsvardag. Samtidigt är uppsatshandledning på många sätt speciell. Exempelvis ställs det höga krav på studenters självständighet, samtidigt som handledaren får en tätare och mer långvarig relation till studenten än normalt. Dessa speciella villkor ställer handledaren inför nya frågor och utmaningar: • Hur kan jag stötta studenten i uppsatsarbetet och samtidigt uppmuntra självständighet? • Var drar jag gränsen mellan en professionell och en mer personlig handledningsrelation? • Hur mycket kan jag berömma och bekräfta studenten när det är en examinator som sätter betyg? I den här boken ligger fokus på hur handledning ser ut och fungerar i praktiken. Genom exempel från verkliga handledningssituationer och teoretisk diskussion av dessa, behandlas handledares uppfattningar om självständighet, relationen mellan handledare och student, känslornas betydelse i handledningsprocessen, olika handledningsverktyg för självständighet, och handledarens roll som bedömare. Handledning i praktiken kan användas i handledningskurser inom högskolan, men också som underlag för kollegiala diskussioner av frågor relaterade till handledning och uppsatsskrivande.

Stäng

Genom att ha samlat in ett stort material bestående av fokusgruppintervjuer, inspelade handledningsmöten, studentenkät och dokument (kursplaner för självständiga arbeten) har bokens författare ett värdefullt material att presentera. […] Efter genomläsning av boken upplever jag som läsare och recensent flera stärkande perspektiv och tankar. Boken har givit mig som universitetslärare och handledare sedan många år tillbaka något att tänka på. Författarna har med innehållet och språket i boken berört mig på flera vis. […] [B]oken är ett tillskott till annan handledningslitteratur eftersom den innehåller både röster från handledare och studenter. Jag vill varmt rekommendera boken för läsning.

Information

ISBN:

9789144136424

Utgivningsår:

2021

Artikelnummer:

40748-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

224
 ;