Privatperson Logga in

Consumer Behaviour

A Nordic Perspective

Skickas följande arbetsdag

590 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

This is the first Nordic textbook on Consumer Behaviour. The aims of the book are to describe and explain consumer behaviour in general and stimulate reflection on Nordic consumer behaviour in particular. The book is unique in that it includes contributions from key researchers in the Nordic countries representing a variety of disciplines. The different perspectives, theories and methods that are used in the various disciplines contribute to a better and more comprehensive understanding of th...

Författare

Karin M. Ekström

Karin M. Ekström är professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås där hon leder forskargruppen Sustainable Consumption Research Group.Karin M. ...

Carl Martin Allwood

Carl Martin Allwood är professor i psykologi vid Göteborgs universitet. Hans huvudsakliga forskningsintressen gäller social kognitionspsykologi och...

Anders Biel

Anders Biel är filosofie doktor och professor i psykologi vid Göteborgs universitet. Hans forskning handlar om organisatoriska faktorer som kan bid...

Elling Borgeraas

Elling Borgeraas is senior researcher at National Institute for Consumer Research (SIFO), Norway. He has the professional responsible for the Norwe...

Kjell Arne Brekke

Kjell Arne Brekke is professor in Economics at the University of Oslo. His published research spans from environmental and resource economics, beha...

Karen Christensen

Karen Christensen is associate professor at the Department of Sociology of the University of Bergen, Norway, with a second position at the Centre f...

Tommy Gärling

Tommy Gärling är filosofie doktor och professor emeritus i psykologi vid Göteborgs universitet. Tommy Gärlings forskning belyser hur utvärderings- ...

Torben Hansen

Torben Hansen, Ph.D. is a professor at the Department of Marketing, Copenhagen Business School (CBS). He is Chairman of the Consumer Research Group...

Torbjörn Hjort

Torbjörn Hjort är docent och universitetslektor på Socialhögskolan vid Lunds universitet. Hans forskningsområden berör på olika sätt försörjningspr...

Pernille Hohnen

Pernille Hohnen is a Ph.D social anthropologist and senior Researcher working in the fi elds of Work, Welfare and Regulation at the Danish National...

Cynthia Isenhour

Cindy Isenhour is a Ph.D. Candidate and Instructor in the Department of Anthropology at the University of Kentucky. Her research focuses on environ...

Martti Laaksonen

Martti Laaksonen is professor of Marketing at the University of Vaasa. Th e most relevant research areas include consumer behavior, retail marketin...

Pirjo Laaksonen

Pirjo Laaksonen is professor of Marketing and dean of Faculty of Business Studies at the University of Vaasa. Laaksonen’s main research areas are c...

Mikael Lind

Mikael Lind is associate professor at the University of Borås, Viktoria Institute, and Linköping University, Sweden. He is the director of the info...

Orvar Löfgren

Orvar Löfgren är professor emeritus i etnologi vid Lunds universitet. Han har framförallt arbetat med kulturanalys av vardagsliv, senast i boken Th...

Agneta Marell

Agneta Marell is professor in Marketing at the Department of Business Administration, Umeå School of Business (USBE), Umeå University. From 2004–20...

Michele Micheletti

Michele Micheletti is Lars Hierta professor of Political Science at Stockholm University. She has written books on corporatism, interest groups, ci...

Johanna Moisander

Johanna Moisander works as a professor at Aalto University School of Economics, Department of Marketing and Management. She is also as an adjunct p...

Yvonne Mørck

Yvonne Mørck has a Ph.D. in anthropology from University of Copenhagen. She is a associate professor at the Department of Society and Globalisation...

Jens Nordfält

Jens Nordfält är ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm och dean för Center for Retailing. Hans forskning omfattar framför allt detaljhan...

Lars Norén

Lars Norén är verksam som forskare och samarbetar med andra forskare i programmet Organizing in Action Nets (OAN) på Gothenburg Research Institute ...

Mika Pantzar

Mika Pantzar is Ph.D. and acting as a research professor in National Consumer Research Centre. His current project Co-production of innovations – T...

Magdalena Petersson-McIntyre

Magdalena Petersson McIntyre is associate professor in Ethnology and researcher at the Center for Consumer Science at the University of Gothenburg,...

Petteri Repo

Petteri Repo Ph.D. (Econ.) is Head of Research at the National Consumer Research Centre in Finland and associate professor at the Aalto University ...

Joonas Rokka

Joonas Rokka is a doctoral candidate and researcher at Aalto University School of Economics, Department of Marketing and Management. His research i...

Nicklas Salomonson

Nicklas Salomonson, Ph.D., is Assistant professor in Business Administra tion at the School of Business and Informatics, University of Borås, Swede...

Tapio Salonen

Tapio Salonen är professor i socialt arbete och vicerektor vid Malmö universitet. Hans forskning rör välfärdsfrågor i vid mening, däribland utsatta...

Miriam Salzer Mörling

Miriam Salzer-Mörling is associate professor at the School of Business at Stockholm University. She received her Ph.D. in 1994 with a cultural stud...

Helena Sandberg

Helena Sandberg är fil. dr och professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid akademin för hälsa och välfärd vid Högskolan i Halmstad, samt doc...

Joachim Scholderer

Joachim Scholderer, Ph.D.(Econ.), MSc(Psych.), is professor of Marketing Research at Aarhus School of Business, Aarhus University. Joachim is a str...

Lise Skov

Lise Skov is associate professor of creative industries in the Department of Intercultural Communication and Management at Copenhagen Business Scho...

Maria Suokannas

Maria Suokannas is project manager at Aalto university Media Factory in Finland. She has earlier been holding positions as marketing lecturer, peda...

Magnus Söderlund

Magnus Söderlund är professor i företagsekonomi och chef för Center for Consumer Marketing (CCM) vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans intressen ä...

John Thøgersen

John Thøgersen is professor of Economic Psychology at the Aarhus School of Business, Aarhus University. He heads the Marketing and Sustainability R...

Birgitte Tufte

Birgitte Tufte is professor at the Department of Marketing, Copenhagen Business School, Denmark. Her research is focused on Children, Media and Con...

Liisa Uusitalo

Liisa Uusitalo is professor of marketing at the Aalto University School of Economics. Her research projects cover social aspects of marketing and c...

Anu Valtonen

Anu Valtonen is professor in Marketing (acting) at University of Lapland, Finland. Her research interests relate to cultural consumer research, qua...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer