Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Introduktion till compliance

Skickas följande arbetsdag

Introduktion till compliance

Den här boken finns tillgänglig som e-bok på Studora.

På Studora kan du köpa tidsbegränsad åtkomst till denna och många andra e-böcker. Du får tillgång direkt och kan även ta del av tjänstens smarta studieverktyg.

Valt format
Bok 363 kr inkl. moms
Studora e-bok 216 kr inkl. moms

En hållbar verksamhet kräver regelefterlevnad och en sund riskkultur för att risker ska kunna hanteras och compliancemål kunna nås. Men hur får man människor och organisationer att följa gällande regelverk och företagets värderingar och etikkoder? Som ett resultat av ökande regulatoriska krav samt kund- och intressentkrav ökar också kraven på intern styrning och kontroll. Ofta hör man dock talas om organisationer som är nedtyngda av regelverk och överdriven formalisering, eller som utmärks av...

Läs mer

En hållbar verksamhet kräver regelefterlevnad och en sund riskkultur för att risker ska kunna hanteras och compliancemål kunna nås. Men hur får man människor och organisationer att följa gällande regelverk och företagets värderingar och etikkoder? Som ett resultat av ökande regulatoriska krav samt kund- och intressentkrav ökar också kraven på intern styrning och kontroll. Ofta hör man dock talas om organisationer som är nedtyngda av regelverk och överdriven formalisering, eller som utmärks av aningslöst risktagande, där såväl regelverk som organisationens legitima värderingar åsidosätts. Complianceprocesser i organisationer är en relativt ny företeelse som vuxit fram under ett par tre årtionden globalt och under betydligt kortare tid än så i Sverige. I denna bok redogör författarna för framväxten av en complianceprofession, samt hur processerna för regelefterlevnad utformas, används och följs upp i företag och organisationer. Detta är den första breda läroboken om compliance i företag och organisationer i Sverige. Boken riktar sig till studenter på högskolenivå, ledare i organisationer, samt specialister inom compliance, risk­hantering, internrevision, governance, intern styrning och kontroll.

Stäng
Information

ISBN:

9789144166544

Utgivningsår:

2023

Artikelnummer:

46233-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

176
 ;

En hållbar verksamhet kräver regelefterlevnad och en sund riskkultur för att risker ska kunna hanteras och compliancemål kunna nås. Men hur får man människor och organisationer att följa gällande regelverk och företagets värderingar och etikkoder? Som ett resultat av ökande regulatoriska krav samt kund- och intressentkrav ökar också kraven på intern styrning och kontroll. Ofta hör man dock talas om organisationer som är nedtyngda av regelverk och överdriven formalisering, eller som utmärks av...

Läs mer

En hållbar verksamhet kräver regelefterlevnad och en sund riskkultur för att risker ska kunna hanteras och compliancemål kunna nås. Men hur får man människor och organisationer att följa gällande regelverk och företagets värderingar och etikkoder? Som ett resultat av ökande regulatoriska krav samt kund- och intressentkrav ökar också kraven på intern styrning och kontroll. Ofta hör man dock talas om organisationer som är nedtyngda av regelverk och överdriven formalisering, eller som utmärks av aningslöst risktagande, där såväl regelverk som organisationens legitima värderingar åsidosätts. Complianceprocesser i organisationer är en relativt ny företeelse som vuxit fram under ett par tre årtionden globalt och under betydligt kortare tid än så i Sverige. I denna bok redogör författarna för framväxten av en complianceprofession, samt hur processerna för regelefterlevnad utformas, används och följs upp i företag och organisationer. Detta är den första breda läroboken om compliance i företag och organisationer i Sverige. Boken riktar sig till studenter på högskolenivå, ledare i organisationer, samt specialister inom compliance, risk­hantering, internrevision, governance, intern styrning och kontroll.

Stäng
Information

ISBN:

9789144181752

Utgivningsår:

2023

Artikelnummer:

46233-SB01

Upplaga:

Första
 ;