Privatperson Skola / Företag

Nycklar till kunskap

Om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning

Skickas följande arbetsdag

289 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Denna bok presenterar fyra viktiga nycklar till kunskap: att vilja, förstå, kunna och handla. Författarna ger därmed en enkel pedagogisk modell som visar varför lärande stimuleras av problemorienterade lärsituationer. Syftet med utbildning är då att ge deltagarna redskap och metoder för att själva producera kunskap. Att lära sig att lära blir viktigt.I boken finns en mängd exempel på hur man kan arbeta med olika typer av problemorienterat lärande och är tänkta att inspirera läsaren att utveck...

Information

ISBN:

9789144072883

Utgivningsår:

1997

Revisionsår:

2011

Artikelnummer:

6478-02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

252

Författare

Anna Hedin

Anna Hedin är psykolog och filosofie doktor i pedagogik. Hon har många års erfarenhet av forskning och undervisning.

Lennart Svensson

Lennart Svensson är professor i sociologi vid Linköpings universitet och en av forskningsledarna vid HELIX VINN, som är ett Centre of Excellence. H...

Karin Bengtsson

Karin Bengtsson är fil.kand. i genusvetenskap och jämställdhetskonsult inriktad på frågor om jämställt bemötande och normkritik. Hon har senast arb...

Håkan Jenner

Håkan Jenner är leg psykolog och fil dr i pedagogik och arbetar med forsknings- och utvecklingsfrågor på socialstyrelsens byrå för socialt behandli...

Lina Nilsson

Lina Nilsson är beteendevetare med en fil. kandidatexamen i genusvetenskap. Hon har arbetat som handläggare för Program för Hållbar Jämställdhet, S...

Anita Rissler

Anita Rissler är fil.lic. i psykologi och har verkat som lektor vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, där hon har ansvarat för ar...

Peter Ström

Peter Ström var fil.dr i pedagogik, knuten till Pedagogiska institutionen i Lund och Högskolan i Malmö. Han bedrev under en tioårsperiod forskning ...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer