Elevernas texter

Redskap för textanalys, textsamtal och bedömning

Skickas följande arbetsdag

298 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Elever måste ges stora möjligheter att utveckla sitt skrivande genom hela skoltiden. Därför behöver deras lärare erbjuda en systematisk skrivundervisning som omfattar dels konkreta exempel på hur språket i olika texter ser ut, dels ett textanalytiskt metaspråk som kan användas för att samtala om texter och som knyter an till läroplanernas intentioner om språkutveckling. Med hjälp av exempel från elevers egna texter diskuterar författaren ett brett urval av centrala språk- och litteraturveten...

Det är sällan som en lärobok är så faktaspäckad som Elevernas texter. Även om författaren själv uttryckligen menar att den inte skall ses som ”någon sorts encyklopedi över språk i elevernas texter”, så är det lätt att läsa den just som en uppslagsbok. Mångfalden av teoretiska begrepp bidrar till detta, liksom bokens disposition. Samtidigt skriver författaren både underhållande och insiktsfullt.

Elevernas texter skiljer sig från sina föregångare genom att vara så omfångsrik och genom att fylligt ta upp så många olika aspekter. Det är glädjande att extbindning får en central plats i analysmodellen; min bild är att det momentet inte har varit särskilt framträdande i våra svensklärarutbildningar. Annat glädjande är att Nordenfors så tydligt riktar sig till undervisare både i svenska och svenska som andraspråk, och att han presenterar en analysmodell med inslag från både språk och litteratur.

Äntligen en bok som tar ett seriöst och kraftfullt grepp på skrivundervisningens komplexitet!

Information

Författare:

Mikael Nordenfors

ISBN:

9789144097114

Utgivningsår:

2017

Artikelnummer:

38348-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

371

Författare

Mikael Nordenfors

Mikael Nordenfors är fil.dr och lektor i svenska med didaktisk inriktning på institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet, och har m...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer