Privatperson Logga in

Arbets- och miljömedicin

- en lärobok om hälsa och miljö

Skickas följande arbetsdag

499 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Denna lärobok tar upp aktuella frågor och ger förslag på hantering av miljömedicinska ärenden. Den samlar hela kunskapsområdet inom arbets- och miljömedicin samt företagshälsovård. Epidemiologi och toxikologi ges stort utrymme då de utgör grunden för riskbedömning och riskkommunikation. Det senare exemplifieras med handläggning av ett miljömedicinskt larm. Det moderna arbetslivet med fokus på ergonomi och sjukdomar i rörelseorganen, psykosociala frågor och arbetsorganisation samt arbetslivsin...

Författare

Christer Edling

Christer Edling är professor emeritus i yrkesmedicin vid Uppsala Universitet och specialistläkare i yrkes- och miljömedicin och företagshälsovård.

Gunnar Nordberg

Gunnar Nordberg är professor emeritus vid Enheten för yrkes- och miljömedicin vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet.

Maria Albin

Maria Albin, docent i arbets- och miljömedicin och överläkare vid Arbetsoch miljömedicin i Lund. Kliniskt verksam arbets- och miljömedicinare under...

Monica Nordberg

Monica Nordberg, professor, Karolinska Institutet.

Anders Ahlbom

Anders Ahlbom, fil.dr, professor, chef för epidemiologiska enheten vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, och sedan många år engag...

Gunnar Ahlborg

Gunnar Ahlborg Jr, docent, institutet för stressmedicin, Göteborg.

Jonatan Axelsson

Theo Bodin

Karin Broberg

Karin Broberg, docent, Yrkes- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Lund.

Leif Busk

Leif Busk, fil.dr, Livsmedelsverket, Uppsala.

Kerstin Ekberg

Kerstin Ekberg är professor i arbetslivsinriktad rehabilitering vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet samt vid Folkhälsovetenskapligt cent...

Charlotta Eriksson

Ulf de Faire

Ulf de Faire, professor, institutet för miljömedicin, Karolinska institutet, Stockholm.

Bertil Forsberg

Bertil Forsberg, med.dr och docent vid Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet, Umeå.

Anders Glynn

Per Gustavsson

Per Gustavsson, professor, institutet för miljömedicin, Karolinska institutet, Stockholm.

Mats Hagberg

Mats Hagberg, professor och överläkare vid Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hans arbete är inriktat på ergonomi, arbets...

Lina Hagvall

Björn Hellman

Björn Hellman, docent, institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala.

Ragnhild Ivarsson-Walther

Ragnhild Ivarsson-Walther, företagsläkare, AB Previa och projektledare, Statens folkhälsoinstitut, Riksbruksprojektet, Östersund.

Kristina Jakobsson

Gunnar Johanson

Birgitta de Jong

Birgitta de Jong, M.P.H., doktorand och epidemiolog på avdelningen för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet, Solna.

Bengt Järvholm

Bengt Järvholm är professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Han är sedan fle...

Göran Kecklund

Göran Kecklund är fil.dr i psykologi och forskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. Han är också verksam vid Karolinska Insti...

Ulf Landström

Ulf Landström, professor, Högskolan i Gävle, Gävle.

Karin Leander

Carola Lidén

Carola Lidén, professor, institutet för miljömedicin, Karolinska institutet, Stockholm.

Christian Lindh

Margareta Littorin

Margareta Littorin, dr med. vet., överläkare, Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Lund.

Ronnie Lundström

Ronnie Lundström, professor, Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet, Umeå.

Ruth Mannelqvist

Ruth Mannelqvist är professor i rättsvetenskap. Hon forskar och undervisar om de svenska välfärdsystemen ur juridiskt perspektiv, med särskilt foku...

Kerstin Marinko

Kerstin Marinko, företagsläkare, AB Previa, Uppsala.

Erik Melén

Erik Melén, docent, barnläkare Allergi- och lungenheten, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset och Institutet för miljömedicin Karoli...

Tohr Nilsson

Tohr Nilsson, docent, Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet, Umeå.

Catarina Nordander

Göran Pershagen

Göran Pershagen, professor, institutet för miljömedicin, Karolinska institutet, Stockholm.

Eva Rönmark

Jenny Selander

Fredrik Sjödin

Töres Theorell

Töres Theorell, prof. em., specialist internmedicin, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. Har under många år forskat kring socialmed...

Kjell Torén

Kjell Torén, professor, överläkare, Arbets- och miljömedicin, Lungmedicin och allergologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Jens Wahlström

Jens Wahlström, med.dr, ergonom, Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitetssjukhus, Umeå.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer