Privatperson Logga in

Med sikte på förskolan

- barn i behov av stöd

Skickas följande arbetsdag

354 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Med sikte på förskolan presenterar och beskriver det specialpedagogiska området såsom det gestaltar sig i förskolan och fördjupar förståelsen och kunskapen om förskolebarn i behov av särskilt stöd. Boken behandlar olika områden som har sin utgångspunkt i studier som författarna genomfört i samverkan med förskollärare, andra professionella och föräldrar. Med hjälp av tankeväckande beskrivningar sammanflätas skildringar av barnens, familjens, förskolans och andra professionella experters vardag...

Information

ISBN:

9789144092577

Utgivningsår:

2009

Revisionsår:

2014

Artikelnummer:

33119-02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

306

Författare

Anette Sandberg

Anette Sandberg är professor i pedagogik med inriktning mot förskolan vid Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation. ...

Lena Almqvist

Lena Almqvist är docent i psykologi vid Mälardalens högskola. Hennes intresseområde inom forskningen är små barns hälsa och engagemang, såväl gener...

Eva Björck-Åkesson

Eva Björck-Åkesson är psykolog och professor i specialpedagogik på Högskolan för Lärande och kommunikation (HLK) vid Högskolan i Jönköping. Hon är ...

Polly Björk-Willén

Polly Björk-Willén är lektor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, där hon bedriver for...

Jane Brodin

Jane Brodin är professor emerita i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet och har en mångårig erfarenhet av forskning och utbildning...

Barbro Bruce

Barbro Bruce är leg. logoped, med. dr i logopedi och arbetar som biträdande professor i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik vid Hö...

Anette Eriksson

Anette Eriksson är universitetsadjunkt i pedagogik, verksam i förskollärarprogrammet och uppdragsutbildningen för personal inom förskola och skola ...

Mats Granlund

Mats Granlund är leg. psykolog, fil.dr och professor i psykologi och handikappvetenskap vid forskningsmiljön CHILD vid Högskolan i Jönköping. Han h...

Emilie Kinge

Emilie Kinge är utbildad förskollärare med magisterexamen i specialpedagogik vid Oslo universitet. Hon arbetar nu inom PP-tjänsten (en kommunal ped...

Nina Klang

Nina Klang är fil.dr i handikappvetenskap och lektor i specialpedagogik på Mälardalens högskola. Nina är en av deltagarna i forskargruppen CHILD. F...

Anne Lillvist

Anne Lillvist är docent och universitetslektor i pedagogik vid Mälardalens högskola. Hennes forskning spänner över områden som barns delaktighet oc...

Peg Lindstrand

Peg Lindstrand arbetade tidigare som docent i barn- och ungdomsvetenskap och som lektor och forskare vid Stockholms universitet. Fokus i hennes for...

Agneta Luttropp

Agneta Luttropp är förstadielärare (för barn som är döva eller hörselskadade) och talpedagog. Hon har 25 års erfarenhet av barn och elever med utve...

Martina Norling

Martina Norling är doktorand i didaktik samt universitetsadjunkt i pedagogik vid Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunik...

Lisbeth Ottosson

Lisbeth Ottosson är utbildad förskollärare och specialpedagog med mångårig och bred erfarenhet av arbete inom förskolan. Lisbeth har magisterexamen...

Jenny Wilder

Jenny Wilder är docent och universitetslektor i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Hennes forskning har framför allt fokuserat på barn oc...

Regina Ylvén

Regina Ylvén är med.dr med inriktning omvårdnad och aktiv vid Mälardalens högskola. Regina disputerade år 2013 vid Karolinska Institutet. Avhandlin...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer