Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ingen bild

Gunilla Lindqvist

Författare

Sakgranskare

Gunilla Lindqvist är docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet. Hon är också lektor i pedagogik vid Högskolan Dalarna. Hon handleder doktorander och undervisar bland annat blivande forskare, lärare och speciallärare. Lindqvist har en bakgrund som lärare och specialpedagog och har mångårig erfarenhet i yrket. Tillsammans med kollegor leder hon forskargrupperna ”Pedagogik med inriktning specialpedagogik” vid Uppsala universitet och ”Pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer” vid Högskolan Dalarna. Lindqvist intresserar sig särskilt för forskning som bedrivs i förskola, skola, särskola och högre utbildning samt yrkesgruppers perspektiv på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd, bland annat i relation till inkluderingsbegreppet. Andra intresseområden är ledarskap och förutsättningar för lärande i skiftande undervisningsmiljöer. Tillsammans med en norsk forskargrupp bedriver hon jämförande studier om specialpedagogers utbildning och roll i de båda länderna. Därutöver är hon involverad i flera nationella samarbeten.

Gunilla Lindqvist är docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet. Hon är också lektor i pedagogik vid Högskolan Dalarna. Hon handleder doktorander och undervisar bland annat blivande forskare, lärare och speciallärare. Lindqvist har en bakgrund som lärare och specialpedagog och har mångårig erfarenhet i yrket. Tillsammans med kollegor leder hon forskargrupperna ”Pedagogik med inriktning specialpedagogik” vid Uppsala universitet och ”Pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer” vid Högskolan Dalarna. Lindqvist intresserar sig särskilt för forskning som bedrivs i förskola, skola, särskola och högre utbildning samt yrkesgruppers perspektiv på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd, bland annat i relation till inkluderingsbegreppet. Andra intresseområden är ledarskap och förutsättningar för lärande i skiftande undervisningsmiljöer. Tillsammans med en norsk forskargrupp bedriver hon jämförande studier om specialpedagogers utbildning och roll i de båda länderna. Därutöver är hon involverad i flera nationella samarbeten.