Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Utgår från litteraturhistorien

Från rapsoder till rappare går igenom litteraturhistorien från antiken till nutid med textutdrag från de olika tidsepokerna. Det finns genomgående nutida kopplingar, så att eleverna kan se hur vi än idag påverkas av dessa dåtida verk. Till varje epok finns även ett avsnitt om det svenska språkets utveckling under samma period. 

Följande epoker tas upp:

Bok 7: antiken, medeltiden
och renässansen. 

Bok 8: upplysningen, romantiken
och realismen. 

Bok 9: modernismen, postmodern­ismen och nutid.

Textskapande i ett relevant sammanhang

Till textutdragen finns det läsförståelsefrågor, diskussionsfrågor och skrivuppgifter. Läsförståelsefrågorna tränar olika läsförståelseprocesser, det vill säga att hitta information, dra slutsatser, tolka, reflektera, granska och värdera.

Eleverna får även träna sig på genreskrivande och muntligt framförande i ett relevant sammanhang, till exempel genom att skriva en saga i samband med att de läser om medeltida folksagor och framföra en berättelse likt en antik rapsod. Inför skrivuppgifterna finns ett avsnitt som går igenom språkliga strukturer och normer och är till hjälp vid textskapandet. 

Stödstrukturer

I läromedlet finns det genomgående olika former av stödstrukturer. Det finns bland annat ordförklaringar i marginalen, stöd i hur man sammanfattar en text och vad man ska tänka på när man diskuterar. Inför de större skrivuppgifterna finns en modelltext som klassen går igenom tillsammans och blir en hjälp vid det egna skrivandet. Skrivmallar och checklistor ger struktur i det självständiga skrivandet. I slutet av varje kapitel finns en sammanfattning av innehållet, som kan läsas av elever som har behov av en mindre textmängd samt som repetition.