Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Kika närmare på alla delar i
Från rapsoder till rappare 

Från Rapsoder till Rappare 7 tar upp epokerna antiken, medeltiden och renässansen. Varje epok behandlas med avseende på den svenska språkutvecklingen under samma period. Serien täcker alla centrala delar av ämnet svenska och kopplar dem konsekvent till ämnesinnehållet.

Eleverna får ta del av originalutdrag och bearbetningar av texter från de olika epokerna, samtidigt som de gör nutida kopplingar för att förstå hur vi fortfarande påverkas av historiska verk. För att främja läsförståelsen inkluderas läsförståelsefrågor, diskussionsfrågor och skrivuppgifter till textutdragen. Dessa uppgifter tränar eleverna i att hitta information, dra slutsatser, sammanföra och tolka information samt reflektera över, granska och värdera innehållet, språket och textens strukturer.

Eleverna får även träna på genreskrivande och muntligt framförande i relevanta sammanhang. Till exempel kan de skriva sagor i samband med medeltida folksagor och framföra berättelser i stil med antika rapsoder. Inför skrivuppgifterna presenteras språkliga strukturer och normer som hjälp vid textskapandet.

Läromedlet erbjuder olika former av stödstrukturer, inklusive ordförklaringar i marginalen, vägledning i sammanfattning av texter och riktlinjer för diskussioner. Inför större skrivuppgifter tillhandahålls modelltexter för att underlätta för eleverna i deras egna skrivprocess. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning av innehållet för att underlätta överblicken och repetitionen av ämnet.

Bläddra i ett smakprov