Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Från rapsoder till rappare

– med litteraturhistorien som bas

Med Från rapsoder till rappare får eleverna färdas genom litteratur­historien och på vägen utveckla sitt skrivande, sin läsförståelse, sin muntliga förmåga och sin kunskap om det svenska språket. Här kopplas genreskrivande till en kontext och ett relevant ämnes­innehåll.

Utgår från litteraturhistorien

Från rapsoder till rappare går igenom litteraturhistorien från antiken till nutid med textutdrag från de olika tidsepokerna. Det finns genomgående nutida kopplingar, så att eleverna kan se hur vi än idag påverkas av dessa dåtida verk. Till varje epok finns även ett avsnitt om det svenska språkets utveckling under samma period. 

Centralt innehåll

Följande epoker tas upp:

Bok 7: antiken, medeltiden och renässansen. 

Bok 8: upplysningen, romantiken och realismen. 

Bok 9: modernismen, postmodern­ismen och nutid. 

Alla delar i det centrala innehållet i svenska tas upp i serien och kopplas genomgående till ämnesinnehållet. 

Textskapande i ett naturligt sammanhang

Till textutdragen finns det både läsförståelsefrågor och diskussionsfrågor. Läsförståelsefrågorna tränar olika läsförståelseprocesser, det vill säga att hitta information, dra slutsatser, tolka, reflektera, granska och värdera. 

Eleverna får även träna sig på genreskrivande och muntligt framförande i ett naturligt sammanhang, till exempel genom att skriva en saga i samband med att de läser om medeltida folksagor och framföra en berättelse likt en antik rapsod. Inför skrivuppgifterna finns ett grammatik­avsnitt som tar upp områden som är till hjälp vid textskapandet. 

Stödstrukturer

I läromedlet finns det genomgående olika former av stödstrukturer. Det finns bland annat ordförklaringar i marginalen, stöd i hur man sammanfattar en text och vad man ska tänka på när man diskuterar. Inför skrivuppgifterna finns en modelltext som hjälp och i slutet av varje kapitel finns en sammanfattning av innehållet.  

 

Elevpaket

Elevbok

Boken består av tre kapitel som alla behandlar var sin litterär tidsepok, med textutdrag och tillhörande läsförståelse- samt diskussionsfrågor. Respektive kapitel består även av ett grammatikavsnitt samt en skriftlig och muntlig uppgift som knyter an till kapitlets innehåll. Kapitlen avslutas med en sammanfattning av innehållet samt en genomgång av svenska språkets utveckling under den aktuella tidsperioden.  

Digitalt läromedel

I det digitala läromedlet kan eleverna få texterna upplästa med textföljning. Här finns självrättande övningar på den grammatik som läromedlet går igenom. 

Det finns en anpassad version av textutdragen där eleverna kan klicka på ord och uttryck direkt i texten och få en popup-ruta med förklaring i text eller bild. Även läsförståelsefrågorna finns som en popup-ruta i anslutning till de stycken där svaren hittas. Det finns checklistor och skrivbara mallar inför skrivuppgifterna.