Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

KBT-programmet för bestående viktnedgång

Nu kommer boken Övervikt handlar om känslor i en fjärde upplaga - vad är nytt i denna revision?

Övervikt handlar om känslor har tidigare framförallt vänt sig till personer som deltagit i gruppbehandling. Bokens innehåll är nu anpassat även för överviktiga som själva vill ta itu med sina viktproblem, men vill ha vetenskaplig evidens för sina insatser.

Nytt är också att bokens KBT program inleds med ett evidensbaserat ätmönstertest som visar om läsaren framförallt har ett emotionellt eller okontrollerat ätmönster, eller kanske är en vaneätare. Testsvaren visar vad läsaren framförallt behöver fokusera på i programmet för en varaktig viktnedgång. Deltagarens testresultat underlättar också handledarens roll i behandlingsarbetet.

Vad fick dig intresserad att börja forska på KBT och dess påverkan på övervikt?

Som kurator och terapeut hade jag tidigare via KBT, både i grupp och individuellt, under många år behandlat personer sjukskrivna för utmattningsdepressioner. Orsakerna till utmattningen handlade ofta om stress: egenkrav, känslor av otillräcklighet, besvikelser, negativ självbild, men också om negativt tänkande. Programmets inriktning var att komma tillrätta med orsakerna till stressen, men också om förhållningssätt till dess orsaker.

Många av mina patienter var överviktiga; de hade deltagit i ViktVäktarna ett flertal gånger, de hade testat olika dieter. Alla hade upplevt glädjen av en viktnedgång efter varje insats, men också besvikelse över den viktuppgång som praktiskt taget alltid hade följt. Trots de bästa ambitioner och kunskap om hur man ska äta för att gå ner i vikt, gick man upp i vikt – något som tärde på självkänslan.

Flera av dessa patienter, berättade efter KBT programmets slut att programmet fått dem att förstå att deras överätande ofta var kopplat till vardagshändelser, olika typer av stress, irritationer och besvikelser. Men också med deras egen självkänsla, När man genom programmet fått mentala verktyg till att förändra orsakerna till dessa känslor – förändrades också behovet av att fly bort från känslorna via godis eller mat, samtidigt som programmet gett kunskap att hantera dessa känslor.

När en av mina unga kvinnliga patienter lite argt sa ”Jag kan inte fatta att alla inte begriper att övervikt – det handlar ju om känslor” – väcktes mitt intresse för att utveckla ett KBT program som riktade sig mot behandling av övervikt och fetma. Det blev CBT-TEB (Cognitive Behaviour Therapy-Targeting Eating Behaviour) Resten är historia……

Till boken hör också en handledarbok - KBT vid övervikt och fetma. Vad är fördelarna med att handledare och deltagare arbetar med varsin bok?

Böckerna har samma programinnehåll, men vänder sig till två olika målgrupper: yrkesverksamma inom vård och behandling samt privatpersoner.

KBT vid övervikt och fetma är en fack- och handledningsbok som vänder sig till både vårdpersonal med utbildning i psykologi/psykoterapi och till vårdpersonal som inte har det. Boken ger till skillnad från Övervikt handlar om känslor omfattande vetenskaplig bakgrund till behandlingsprogrammets innehåll och upplägg, samtidigt som de vetenskapliga studierna kring programmet redovisas. Boken innehåller också kontinuerlig handledning till handledaren genom hela programmet.

Alla KBT behandlingar bygger på patientaktivitet och diskussioner mellan handledare/terapeut och patient. För att uppmuntra patientens egen aktivitet i programmet är programmets innehåll och upplägg därför detsamma i båda böcker – men i patientens bok beskrivet i ”du” form. Patient inom vården uppmanas att förbereda varje session genom att ta del av kommande sessions faktainnehåll och uppgifter – som därefter diskuteras vid nästa programtillfälle. KBT programmet CBT-TEB är således utformat som ett diskussionsprogram mellan handledare och patient som steg för steg ger patienten både kunskaper och verktyg till nödvändig förändring av sitt överätande.

Nyfiken på författaren?

Lisbeth Stahre är medicine doktor i psykiatri, auktoriserad socionom och KBT-terapeut.