Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Makroekonomi för 2020-talet

För 20 år sedan skrev Klas Fregert den välanvända och uppskattade kursboken Makroekonomi – Teori, politik och institutioner tillsammans med Lars Jonung. I nya Grundläggande makroekonomi vill han ta ett helhetsgrepp och integrera viktiga makroekonomiska händelser från de senaste två decennierna. Boken beskriver den globala ekonomin utifrån ett svenskt perspektiv, förklarar grundläggande begrepp och funktioner i en ekonomi samt redogör för fenomen som tillväxt, arbetslöshet, växelkurser och inflation. Konjunkturer och stabiliseringspolitik analyseras utifrån aktuella exempel.

– Den här boken är en omarbetning av tidigare kapitel samt framför allt flera nyskrivna kapitel, bland annat om inkomstfördelning och klimatkris i relation till tillväxt. Det är två nya ämnen som är aktuella i den allmänna debatten och i forskningen. Boken tar ingen politisk ställning utan diskuterar teorier gällande om och hur man kan öka tillväxten utan att minska ojämlikheten. Det är viktigt att visa på att det skett en utveckling i hur vi förstår de här ämnena och vad jag vet har den utvecklingen inte integrerats i andra grundböcker om makroekonomi, berättar Klas Fregert.

Den aggregerade efterfråge–utbudsmodellen har varit kärnan i läroböcker om makroekonomi sedan 1970-talet och utgör den grundläggande tanke-
ramen för analyser av makroekonomiska förlopp. Boken illustrerar modellens relevans i analysen av tre stora kriser under 2000-talet: finanskrisen, Eurostatsskuldskrisen och coronapandemin. Trots att det sedan finanskrisen 2008 förts en diskussion om den traditionella makroekonomins död menar Klas Fregert att modellen fortfarande står sig.

– Nationalekonomer har fått kritik för att inte ha förutsett finanskrisen och vissa menar att ämnet har spelat ut sin roll. Läroboksmodellen används fortfarande och står sig bra, även om det finns lösa trådar vi inte begriper. 

Boken innehåller även tillämpningar i Excel som illustrerar prognosmetoder, simuleringar av makroekonomiska förlopp och omvandlingar för jämförelser mellan länder och över tid.

– Jag försöker ge en försmak av hur man arbetar praktiskt med makroekonomi på till exempel Konjunkturinstitutet. Förutom exempelark i boken finns ark att ladda ner. Studenten kan då göra egna prognoser över till exempel inflation och BNP.

Makroekonomi riktar sig till studenter på grundnivå och täcker in de kunskaper som krävs för vidare studier i nationalekonomi.

– Min förhoppning är att läsaren ska få verktyg för att förstå och analysera makroekonomiska händelser som påverkar alla.

Nyfiken på författaren?

Klas Fregert är docent och verksam vid Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet. Hans forskning handlar om sambanden mellan lönebildning och stabiliseringspolitik samt den ekonomiska politikens historiska utveckling i Sverige.