Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Att upptäcka naturvetenskap
– i förskolan

Med författarna bakom boken

Hur ska man som förskollärare planera och genomföra undervisning i naturvetenskap? Författarna till den här boken visar på olika sätt varför små barn och naturvetenskap är som gjorda för varandra.

Boken Att upptäcka naturvetenskap – i förskolan täcker tio övergripande naturvetenskapliga teman inom ämnena kemi, fysik, ekologi, mikrobiologi, geovetenskap och teknik. Innehållet har oftast sin utgångspunkt i vardagsfenomen som barnen själva uppmärksammar. I varje kapitel får man följa barns upplevelser av, frågor om och förståelser för olika naturvetenskapliga fenomen.

Lisa Dessborn berättar i bokens förord: 

"I den här boken har jag utgått från barns vardag och jag har dokumenterat olika vardagssituationer, undersökningar och experiment. Jag har skrivit ner barnens funderingar och tolkningar, samt mina barnanpassade förklaringar. Jag har även lagt till en naturvetenskaplig förklaring som riktar sig till den vuxna läsaren."

Boken innehåller inte bara barnens kommentarer utan en dialog mellan barn och pedagog. Genom produktiva frågor och resonemang kopplade till aktiviteter hjälper pedagogen barnen att utveckla en ökad förståelse för naturvetenskap. Dialogen innehåller också lärarens barnanpassade förklaringar för att illustrera hur man på ett enkelt sätt kan göra avancerade naturvetenskapliga fenomen begripliga för barn.

Författarna förklarar:

"Genom att vara lyhörd för de frågor barn ställer kan du som förskollärare få en inblick i barns perspektiv, var barnet befinner sig i sin förståelse av något, samtidigt som du får en möjlighet att beakta detta i undervisningens fortsatta upplägg och genomförande."

 Genomgående i boken finns didaktiska reflektioner kring bland annat val av metod, eventuella fallgropar och förbättringsmöjligheter. Det finns även informationsrutor med vetenskapliga förklaringar till de olika fenomen som undersöks. Syftet med denna del är att den vuxna läsaren ska kunna fördjupa sig lite i ämnet och utveckla sin naturvetenskapliga kompetens.

Boken riktar sig främst till studenter på förskollärarutbildningen och aktiva förskollärare. Aktiviteterna är enkla att utföra och det krävs ingen särskild utrustning. Därför fungerar denna bok även som inspirationskälla för föräldrar och barn med naturvetenskapliga intressen.

Intervju hämtad från Förskoleforum.