Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tre snabba frågor med Håkan Hydén

Hallå där...

...Håkan Hydén, som tillsammans med Therese Hydén har skrivit boken Rättsregler.
Den första upplagan av Rättsregler publicerades 1978 och det har förstås hänt en hel del inom juridiken sedan dess. Vilken är enligt er den största förändringen som skett inom svensk rätt under bokens livstid? Och hur har det påverkat boken?

Det är onekligen den inhemska rättens ökade beroende av mellanstatlig rätt – hela EU rätten med förordningar, direktiv och inte minst de Europeiska domstolarnas avgöranden. Det sistnämnda pekar också i riktning mot att mänskliga rättigheter har fått ökad betydelse. Rent allmänt har rätten successivt internationaliserats, vilket gör att boken numera har ett omfattande kapitel om internationell rätt som Therese Hydén ansvarar för. Genom bland annat digitalisering och ökad internationell handel ser vi en utveckling framför oss mot en globalisering av rätten, något som till viss del redan präglar den åttonde upplagan.

Rättsregler är sedan många år en otrolig populär grundbok som används i många olika utbildningar. Vad tror du är bokens hemlighet som ger den så stor genomslagskraft?

Jag tror att boken har fått stort genomslag därför att den på ett enkelt sätt tydliggör hur juridiskt beslutsfattande är tänkt att gå till, ger en överblick över rättssystemet och i stora drag förklarar vad juridiken handlar om. Boken sätter även in juridiken i sammanhang som gör att läsare kan känna igen sig lite mer i juridikens labyrinter. På så vis ges läsaren redskap för att våga gå vidare på egen hand när juridiska problem dyker upp och därigenom har kunskap om när det är dags att konsultera en professionell jurist. Boken ger helt enkelt läsaren en bra inblick i juridiken utan att man behöver förkunskaper i ämnet. Det gör att såväl de som ska börja läsa juridik som de som inom sin utbildning läser juridik förväntas ha behållning av boken.

Vad har ni fått för reaktioner på boken från elever och lärare?

Boken är allmänt uppskattad! Ett minne jag har är från en person som representerar den breda allmänheten. Han skickade ett brev där han inledde med att skriva: Tack Håkan Hydén för att du skrivit den här boken...

Nyfiken på författarna?

  • Håkan Hydén är seniorprofessor i rättssociologi vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. Han har ägnat sig åt arbetslivsfrågor, miljö och hållbar utveckling samt mänskliga rättigheter. Hans främsta insats är utvecklingen av ett normperspektiv på rättsliga och andra normer.
  • Therese Hydén, jur. kand., har läst internationell rätt vid Raoul Wallenberg­institutet i Lund. Hon arbetar vid UD sedan 1997 och har varit verksam vid bl.a. Sveriges representation till EU i Bryssel och vid Europarådet i Strasbourg. Våren 2019 utnämndes hon till Sveriges ambassadör i Rumänien.