Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Föreläsning om boken Kritvit?

Författare Jeff Werner och fyra forskare som citeras och diskuteras i boken föreläser: Håkan Blomqvist, Therese Svensson, Catrin Lundström och Tobias Hübinette.

Se den inspelade föreläsningen från den 18 augusti här:

https://www.youtube.com/watch?v=uPqP0QJzgIc

Vad avses egentligen med vithet när det används inom akademisk forskning och samhällsdebatt? Och hur kan vithet som analytiskt begrepp användas i studier av Sverige och svenska företeelser, i nutiden och i historien? Vad, som annars är svårupptäckt, kan synliggöras genom kritiska vithetsperspektiv? Detta slags teoretiska, metodologiska och praktiska problem står i fokus i Kritvit?

 

Jeff Werner

Jeff Werner är professor vid Institutionen för Kultur och Estetik, Stockholms universitet. Han har under lång tid intresserat sig för frågor om vithet, makt, demokrati och svenskhet. Bland böcker han skrivit märks Postdemokratisk kultur (2018), Blond och blåögd. Vithet, svenskhet och visuell kultur (2014) och Medelvägens estetik. Sverigebilder i USA (2008).

Tobias Hübinette

Tobias Hübinette är docent i interkulturell pedagogik och lärare och forskare vid Karlstads universitet. Han är verksam inom fältet svenska kritiska ras- och vithetsstudier och har publicerat flera böcker om frågor om ras och vithet i ett svenskt sammanhang såsom Ras och vithet. Svenska rasrelationer i går och i dag (Studentlitteratur 2017), Att skriva om svenskheten : studier i de svenska rasrelationerna speglade genom den icke-vita svenska litteraturenVit melankoli. En analys av en nation i kris (Makadam 2020) tillsammans med Catrin Lundström samt Adopterad. En bok om Sveriges sista rasdebatt (Verbal 2021).

Catrin Lundström

Catrin Lundström är docent i sociologi och biträdande professor i etnicitet och migration vid REMESO på Linköpings Universitet. Hon disputerade i sociologi vid Uppsala universitet och har även arbetat vid Stockholms universitet, Umeå universitet, Södertörns högskola och varit gästforskare vid University of California, Santa Barbara. Lundström har skrivit avhandlingen Svenska latinas: ras, klass och kön i svenskhetens geografi, samt böckerna Vit migration: kön, vithet och privilegier i transnationella migrationsprocesser och Vit melankoli: en analys av en nation i kris (Makadam förlag).

Therese Svensson

Therese Svensson är filosofie doktor i litteraturvetenskap. Hennes forskning behandlar frågor om rasifiering och avkolonisering i svenskspråkig fiktionslitteratur. I avhandlingen Vithetens koagulerade hjärta: om avkoloniserande läsningars möjlighet (2020) undersöker hon hur läsningen av verk av Karin Boye, Ludvig Nordström och Hjalmar Söderberg kan generera en kunskap som sträcker sig bortom ett litteraturvetenskapligt frammanande av en modern och kolonial världsbild.

Håkan Blomqvist

Håkan Blomqvist är docent i historia vid Södertörns högskola. Hans forskning är inriktad på arbetarrörelsen, nationalism, rasidéer och antisemitism. Bland hans böcker märks här Arthur Engberg, socialdemokrat och antisemit? (2001), Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen (2006), Myten om judebolsjevismen - antisemitism och kontrarevolution i svenska ögon (2013) samt Socialism på jiddisch - judiska Arbeter Bund i Sverige (2020).