Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Statsbidrag läromedel

Rik matematik 1A Elevpaket - Tryckt bok + Digital elevlicens 12 mån

Skickas följande arbetsdag

Rik matematik uppmuntrar till en elevaktiv undervisning där samtal om matematiska idéer och begrepp står i fokus. Eleverna får resonera, diskutera och lösa problem, och därigenom utveckla en djupare förståelse för matematik. Till den nya upplagan av elevboken medföljer en digital licens, vilken ger tillgång till både det digitala läromedlet med inlästa instruktioner och extra digital färdighetsträning via Tomoyo. ELEVBOKEN Elevboken har en layout som låter eleven fokusera på matematiken. La...

Läs mer

Rik matematik uppmuntrar till en elevaktiv undervisning där samtal om matematiska idéer och begrepp står i fokus. Eleverna får resonera, diskutera och lösa problem, och därigenom utveckla en djupare förståelse för matematik. Till den nya upplagan av elevboken medföljer en digital licens, vilken ger tillgång till både det digitala läromedlet med inlästa instruktioner och extra digital färdighetsträning via Tomoyo. ELEVBOKEN Elevboken har en layout som låter eleven fokusera på matematiken. Layouten är avskalad och “ren” från illustrationer som inte specifikt hör till den matematiska uppgiften. Anledningen till det är att många elever av olika anledningar kan ha svårt för att sortera och fokusera när det finns för mycket intryck runt omkring. Istället för att koncentrera sig helt på matematiken i uppgiften kommer en del av elevernas koncentration att gå till att tolka de bilder som finns på sidan. I Rik matematik finns det bilder som lättar upp, men de har alltid något med det matematiska innehållet att göra. EXTRA FÄRDIGHETSTRÄNING Elevbokens nya upplaga består av både en tryckt och en digital elevbok. På så sätt ges dina elever de bästa förutsättningarna för ett varierat lärande. I den digitala elevboken är alla instruktioner inlästa och det finns skrivbara fält. Den digitala boken fungerar på både dator och surfplatta. Här får eleverna också tillgång till extra digital färdighetsträning via Tomoyo. Tomoyo är ett spelifierat läromedel som höjer motivationen och anpassar sig efter elevens nivå och takt. Det finns skräddarsydd hjälp till varje övning, som filmer, tips och ordförklaringar. All text är inläst och den enkla grafiken bidrar till intuitiv navigering med få distraktionsmoment. BYGGER PÅ SVENSKA FORSKNINGSRESULTAT Rik matematik är utvecklat i nära samarbete mellan forskare och lärare. Läromedlet bygger på resultatet av flera års forskning vid Mälardalens universitet om vad som kännetecknar framgångsrik matematikundervisning och vilken undervisning som ger bäst resultat inom olika matematiska områden. Materialet är noggrant utprovat i klass, både i stor skala och över lång tid. Rik matematik stärker elevernas tilltro till sitt eget matematiska kunnande och bidrar till en positiv språkutveckling genom att erbjuda stora möjligheter för eleverna att utveckla sin begreppsförmåga, kommunikationsförmåga, metodförmåga, problemlösningsförmåga och resonemangsförmåga. CENTRALA DELAR OCH PRODUKTIVA KLASSRUMSNORMER Rik matematik bygger på flera centrala delar, t.ex. kognitiva utmaningar, interaktion, problemlösning och formativ bedömning. En annan viktig del är produktiva klassrumsnormer där eleverna ser på matematik som mer än bara räkning. Det handlar om att lösa problem, att tänka och diskutera, att kämpa med kognitiva utmaningar och att försöka förstå. Det handlar också om att ha ett tillåtande och respektfullt klassrumsklimat där eleverna vågar berätta vad de tänker, vågar göra fel och är tysta och lyssnar när någon annan har ordet. Strukturer och resurser som stödjer detta arbetssätt finns inbyggt i materialet. Till er hjälp har ni även karaktären Professor Uggla, som i bildspelen hjälper till att etablera de viktigaste klassrumsnormerna. LÄRARHANDLEDNINGENS STRUKTUR I Rik matematiks lärarhandledningar finns mer än 100 detaljerade lektionsförslag per läsår, med bildspel till varje lektion Varje kapitel i lärarhandledningen inleds med en sammanfattning och en lektionsöversikt. Därefter följer en kort matematisk och didaktisk genomgång: Vad är det för matematik som kapitlet handlar om, vad vet vi från forskning om hur barn lär sig den och hur har vi därför lagt upp undervisningen? Till varje lektion finns sedan en tydlig uppställning med syfte, lektionsmål, matematiska begrepp m.m. Ett detaljerade lektionsförslag ger konkret stöd och tips på saker att betona, frågor att ställa och exempel att visa. Till varje lektion hör även ett bildspel. Bildspelet fungerar som ett stöd genom hela lektionen, både visuellt för att fånga elevernas uppmärksamhet och för att tydliggöra matematiken med pedagogiska animeringar och bilder. I slutet av lektionen finns ett avsnitt som heter Uppmärksamma och stötta. Där lyfts vanliga missuppfattningar och fel som du bör bara uppmärksam på, och du får tips på hur du kan stötta om du ser eller hör dessa. Du får också förslag på hur du kan förenkla och ge utmaning vid behov. DEN DIGITALA LÄRARHANDLEDNINGEN Det digitala lärarmaterialet är ett komplement till den trycka lärarhandledningen och är inkluderat i priset. Där finns alla de digitala resurserna samlade. Du får enkel tillgång till bildspelen, men även till avslutslappar, diagnoser, kopieringsunderlag, extra övningsblad och filmer. Här finns också facit till elevböckerna. Utöver dessa resurser finns kom igång-hjälp och annat stöd som du kan behöva. Du får även tillgång till den digitala färdighetsträningen Tomoyo, som hör till elevböckerna. I Tomoyo finns förberedda uppdrag, kopplade till Rik matematik.

Stäng
Läs mer om serien Rik matematik 1–3
Information

ISBN:

9789144180021

Utgivningsår:

2021

Revisionsår:

2023

Artikelnummer:

46113-BT02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

176

Digitalt läromedel

Licenstid:

12 mån
 ;