Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Omvårdnad för barn och unga

- på avancerad nivå

Skickas följande arbetsdag

Sjuksköterskan som arbetar inom barnsjukvård möter barn i olika åldrar, allt från nyfödda till 18-åriga ungdomar. Omvårdnaden måste anpassas för barn med olika ohälsotillstånd utifrån deras behov, förutsättningar och utvecklingsnivå. I mötet med barnet och familjen får sjuksköterskan också ta del av barnets tankar, vilket ofta är en glädje, men det kan också vara en utmaning eftersom barnet och dess familj befinner sig i en sårbar situation. När barn drabbas av ohälsa, olycksfall eller svår...

Läs mer

Sjuksköterskan som arbetar inom barnsjukvård möter barn i olika åldrar, allt från nyfödda till 18-åriga ungdomar. Omvårdnaden måste anpassas för barn med olika ohälsotillstånd utifrån deras behov, förutsättningar och utvecklingsnivå. I mötet med barnet och familjen får sjuksköterskan också ta del av barnets tankar, vilket ofta är en glädje, men det kan också vara en utmaning eftersom barnet och dess familj befinner sig i en sårbar situation. När barn drabbas av ohälsa, olycksfall eller svår sjukdom påverkas hela familjen och ofta är det dessutom barnets första kontakt med hälso- och sjukvården. Hur detta möte upplevs kan påverka barnets och familjens framtida kontakter med hälso- och sjukvård. För att kunna ge god och säker vård krävs mångfacetterade kunskaper. Därför får läsaren ta del av sjuksköterskors, läkares, farmaceuters och psykologers kunskaper och erfarenheter om olika sjukdomar och tillstånd hos barn som är i behov av vård. Boken har ett barn- och familjecentrerat fokus och tar sin utgångspunkt i ett tydligt omvårdnadsperspektiv. Målgruppen är i första hand studenter i specialistsjuksköterskeprogram på avancerad nivå, men även närliggande yrkesgrupper som arbetar med barn och unga inom vård och omsorg kan med fördel läsa boken.

Stäng

Författare

 ;