Privatperson Logga in

Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar

Skickas följande arbetsdag

290 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar kräver att flera olika professioner samverkar. Detta arbete måste ständigt utvecklas och följa förändringarna i samhället samt utgå ifrån barns och ungdomars olika livsvillkor. Idag saknas litteratur som samlat beskriver hälsofrämjande insatser utifrån olika professioners ansvarsområden och som därigenom kan bidra till en ökad förståelse av behovet av samarbete. Boken beskriver: sociala miljöer barnfattigdom trygga och goda uppväx...

Författare

Ann-Cathrine Bramhagen

Ann-Cathrine Bramhagen är legitimerad sjuksköterska, barnsjuksköterska och doktor i medicinsk vetenskap. Hon arbetar som studierektor vid instituti...

Anna Carlsson

Anna Carlsson är legitimerad sjuksköterska, barnsjuksköterska, distriktssjuksköterska och doktor i medicinsk vetenskap. Hon arbetar som lektor och ...

Anna Angelin

Anna Angelin är socionom och disputerade i socialt arbete 2009 med avhandlingen Den dubbla vanmaktens logik – en studie om långvarig arbetslöshet o...

Annelie Björkhagen Turesson

Annelie Björkhagen Turesson är socionom, familjeterapeut och fil.dr i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hon har lång erfarenhet av att arbe...

Veronika Demmer Selstam

Veronika Demmer Selstam är skolsköterska och barnsjuksköterska. Hon har samordningsansvar för skolhälsovården i Lunds kommun parallellt med klinisk...

Ingegerd Ericsson

Ingegerd Ericsson är gymnastikdirektör, special- och idrottslärare samt filosofie doktor i pedagogik. Hon arbetar som universitetslektor i idrottsv...

Carl-Erik Flodmark

Carl-Erik Flodmark, docent och medicinskt ansvarig överläkare på Barnöverviktsenheten, Region Skåne. Har utvecklat en behandlingsmetod, SOFT (Stand...

Elisabeth Holmner

Elisabeth Holmner är legitimerad sjuksköterska med påbyggnadsutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Hon arbetar som samordnande alle...

Anna-Karin Ivert

Anna-Karin Ivert: Filosofie doktor i hälsa och samhälle, docent i kriminologi och arbetar som lärare och forskare vid Institutionen för kriminologi...

Marie Köhler

Marie Köhler är barnläkare, sedan år 2000 barnhälsovårdsöverläkare och sedan 2010 även verksamhetschef för Kunskapscentrum för barnhälsovård i Regi...

Kajsa Landgren

Kajsa Landgren är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri och doktor i medicinsk vetenskap. Hennes avhandling handlar om för...

Christel Larsson

Christel Larsson är nutritionist, folkhälsovetare och filosofie doktor i kostvetenskap. Hon arbetar som professor vid Institutionen för kost- och i...

Ingrid Plantin

Ingrid Plantin är skolöverläkare och specialist i barn- och ungdomskirurgi. Medicinskt ledningsansvarig för skolhälsovården i Lunds kommun och tjän...

Mia Ramklint

Mia Ramklint är legitimerad läkare, specialist i barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatri och docent i psykiatri. Hon arbetar som studierektor och lektor...

Antonia Reuter

Antonia Reuter är legitimerad psykolog, psykoterapeut och specialist i klinisk och pedagogisk psykologi. Hon har uppdrag som psykolog i de centrala...

Bim Riddersporre

Bim Riddersporre är legitimerad psykolog, legitimerad logoped och doktor i psykologi. Hon arbetar som lektor och prodekan vid Fakulteten för lärand...

Tapio Salonen

Tapio Salonen är professor i socialt arbete och vicerektor vid Malmö universitet. Hans forskning rör välfärdsfrågor i vid mening, däribland utsatta...

Ulf Wallin

Ulf Wallin är barnpsykiater och överläkare vid Region Skånes Ätstörningscentrum – barn och ungdom, där han varit verksam sedan 1987. Ulf är även fo...

Margareta Östman

Margareta Östman är socionom och professor i ämnet Hälsa och samhälle. Hon arbetar vid Institutionen för hälso- och välfärdsstudier vid Fakulteten ...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer