Sverige
Privatperson Logga in

Geografisk informationsbehandling

Teori, metoder och tillämpningar

Skickas följande arbetsdag

399 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Geografisk informationsbehandling baseras på insamling, lagring, analys och visualisering av geografiska data. Denna indelning utgör också grunden för bokens disposition. Boken är i första hand avsedd för introducerande kurser vid universitet och högskolor men vissa delar är lämpliga även på avancerad nivå. Den är också utmärkt för yrkesverksamma inom GIS som vill öka sina teoretiska kunskaper. Boken innehåller både teoretiska och praktiska delar, där de senare beskriver tillämpningar som ex...

Kompletterande material

Kap. 1 Introduktion till geografisk informationsbehandling
Geoforum
Kartografiska sällskapet
Open Source GIS
Geografiska data i Wikipedia
GIS-centrum, Lunds universitet

Kap. 2 Infrastruktur för geografiska data
GET-tjänsten - nedladdningstjänst för universitet
Geodatarådet
Inspire
International Organization for Standardization - ISO
Standarder i ISO-19100 serien
Open Geospatial Consortium - OGC
Lantmäteriet
Geodataportalen
Nationell vägdatabas
Group on earth observations
Eurogeographics
CORINE marktäckedata 
Copernicus
UN-GGIM 
Sveriges Geologiska Undersökning - SGU 
Sjöfartsverket 
Havs- och vattenmyndigheten 
Miljödataportalen
Data från ESRI 
OpenStreetMap 

Kap. 3 Referenssystem och kartprojektioner
International Terrestrial Reference Frame - ITRF 
EUREF
Nordiska Kommissionen för Geodesi - NKG 
Lantmäteriet om referenssystem 
Lantmäteriet om landhöjning 
Lantmäteriets koordinattransformationstjänst 
Formler för kartprojektioner 
Bilder på kartprojektioner 
Sfärens geometri 

Kap. 4 Insamling av geografiska data
Sveriges kart- och mättekniska förening - SKMF 
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - ISPRS 
GPS 
Galileo 
Glonass 
Beidou 
SWEPOS 
Utbildningsmaterial i geodesi och fotogrammetri
Lantmäteriet om GPS och satellitpositionering 
Rymdstyrelsen 
European space agency (ESA) 
European space agency (ESA) – svensk sida 
National Aeronautics and Space Administration (NASA)
Satellitbilder 
NordicSpace 
Tutorial i fjärranalys 

Kap. 5 Lagring av geografiska data
ASCII-tabell
UNICODE 
Spline 
Portable Network Graphics - PNG 
Joint Photographic Experts Group - JPEG
Webbkurs om databaser
Grunderna i SQL 
Rumslig utvidgning av SQL - SFSQL 
PostGIS 
Unified Modeling Language - UML 

Kap. 6 Geografiska data på webben
Web Map Service - WMS 
WMS-tjänster från länsstyrelserna 
Google Earth 
hitta.se 
eniro 
Grunderna i XML 
Geography Markup Language - GML
Scalable Vector Graphics - SVG 
HTML 
JavaScript 
MSB-tjänst 
Fjärranalysdata-tjänst 

Kap. 7 Transformation av geografiska data
Bildbehandling 
Affin transformation 
Projektiv transformation 
Kriging interpolation 

Kap. 8 Analys av geografiska data
Sfäriskt avstånd
Punkt i polygon
Dijkstras algoritm 
Handelsresandes problem 
Bostadsbränder i storstadsregioner

Kap. 9 Kvalitetsaspekter
Standarder i ISO-19100 serien 
Analytisk bestämning av felfortplantning 
Stokastisk simulering av felfortplantning – Monte Carlo metoder 

Kap. 10 Kartografi och geovisualisering
Kartografiska sällskapet 
Internationella kartografiska sällskapet - ICA
Verktyg för att göra kartor med Google som bakgrund 
GMES karthemsida 
Färgtips för kartor

 

Information

Redaktörer:

Lars Harrie

ISBN:

9789144131740

Utgivningsår:

2012

Revisionsår:

2020

Artikelnummer:

36386-07

Upplaga:

Sjunde

Sidantal:

352

Författare

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer