Privatperson Skola / Företag

Lärande på vuxnas vis

- vetenskap och beprövad erfarenhet

Skickas följande arbetsdag

270 kr

exkl moms

Denna bok belyser och jämför flera gemensamma brännpunkter i kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och högskola: till vilka utbildningarna riktas, hur de utformas didaktiskt, hur de studerande betygssätts och bedöms. Författarna använder konkreta exempel när de diskuterar bland annat utbildares och studerandes perspektiv på dessa områden. Boken riktar sig till blivande och verksamma personalvetare, yrkes- och studievägledare samt pedagoger.

Författare

Madeleine Abrandt-Dahlgren

Madeleine Abrandt Dahlgren är professor i medicinsk pedagogik vid Linköpings Universitet. Hennes forskningsintressen rör lärande inom den högre utb...

Irma Carlsson

Irma Carlsson är universitetsadjunkt i folkbildningskunskap vid Linköpings universitet. Hon är programansvarig och lärare på folkhögskollärarprogra...

Song-ee Ahn

Song-ee Ahn är universitetslektor i pedagogik vid avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande vid institutionen för beteendevetenskap och lärande,...

Ulla Alsin

Ulla Alsin är doktorand i pedagogik och arbetar som adjunkt på Mälardalens Högskola. Hennes avhandlingsarbete behandlar området vuxnas lärande med ...

Per Andersson

Per Andersson är professor i pedagogik vid avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, ­Linkö...

Johan Arvidsson

Johan Arvidsson är universitetsadjunkt i pedagogik vid Linköpings universitet. Han arbetar med folkhögskollärarprogrammet med inriktning på folkbil...

Anna Bjuremark

Anna Bjuremark är lektor i högskolepedagogik vid Linköpings universitet med undervisning främst inom Centrum för undervisning och lärande och psyko...

Stellan Boozon

Stellan Boozon är lektor i folkbildningskunskap vid Linköpings universitet. Inom universitetet har han tidigare varit prefekt inom lärarutbildninge...

Lars Owe Dahlgren

Lars-Owe Dahlgren är professor vid institutionen för pedagogik och psykologi vid Linköpings universitet.

Lisbeth Eriksson

Lisbeth Eriksson är verksam på socialpedagogutbildningen, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet. Hon är socionom, fil. mag. i socialt arbete, ...

Andreas Fejes

Andreas Fejes innehar Sveriges enda professur i vuxenpedagogik och är verksam vid Linköpings universitet. Han forskar om vuxenutbildningens och fol...

Eva Flogell

Eva Flogell är adjunkt i pedagogik vid Linköpings universitet. Hon undervisar inom området vuxenutbildning, högre utbildning och folkbildning. Henn...

Eva-Marie Harlin

Eva-Marie Harlin är fil.lic. och universitetsadjunkt i folkbildningskunskap vid Linköpings universitet. Hon arbetar med bland annat undervisning på...

Håkan Hult

Håkan Hult är biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Han bedriver forskning inom området vuxnas lärande med fokus på högre ut...

Georg Karlsson

Georg Karlsson har arbetat som folkhögskollärare och inom studieförbund i över trettio år. Under de senaste 15 åren har han också varit knuten på d...

Ann-Marie Laginder

Ann-Marie Laginder är docent i pedagogik vid Linköpings universitet, programansvarig för Folkhögskollärarprogrammet och 1999–2012 var hon förestånd...

Staffan Larsson

Staffan Larsson är professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet. Han har skrivit om t.ex. hur vuxnas lärande samspelar med utbildning, var...

Sofia Nyström

Sofia Nyström är docent i pedagogik och universitetslektor vid avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande vid institutionen för beteendevetenskap...

Sam Paldanius

Sam Paldanius är forskare och lärare i både Örebro och Linköpings universitet. Det huvudsakliga forskningsintresset rör vuxnas lärande och deltagan...

Staffan Roselius

Staff an Roselius, fi losofi e magister, har under lång tid arbetat som folkhögskollärare och lärarutbildare på folkhögskollärarprogrammet. Hans in...

Katarina Sipos-Zackrisson

Katarina Sipos Zackrisson är universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot skola och arbete vid Stockholms universitet. Hon bedriver...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer