Privatperson Logga in

Anställningsbarhet

Perspektiv från utbildning och arbetsliv

Skickas följande arbetsdag

281 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Anställningsbarhet är numera ett centralt policybegrepp i Sverige. Det förekommer ofta i diskussioner om utbildning och arbetsliv. Men många gånger används begreppet okritiskt och dess betydelse kan vara oklar. Boken utforskar olika innebörder och möjliga konsekvenser av diskursen om anställningsbarhet, sett ur utbildningens och arbetslivets perspektiv. Exempel på frågor som behandlas är: Hur kommer det sig att anställningsbarhet är så populärt i dag? I vilka olika sammanhang och på vilka sät...

Information

ISBN:

9789144104904

Utgivningsår:

2009

Revisionsår:

2016

Artikelnummer:

33306-02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

238

Författare

Gun Sparrhoff

Gun Sparrhoff (tidigare Berglund) är fil.dr och universitetslektor i pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv vid Linköpings universitet. ...

Andreas Fejes

Andreas Fejes innehar Sveriges enda professur i vuxenpedagogik och är verksam vid Linköpings universitet. Han forskar om vuxenutbildningens och fol...

Erika Björklund

Erika Björklund är fil.dr i hälsovetenskap. Hon genomförde sina forskarstudier vid Genusforskarskolan vid Umeå universitet samtidigt som hon var an...

Sara Carlbaum

Sara Carlbaum är fil.dr i statsvetenskap och har en postdok vid Umeå universitet. Hennes forskning berör utbildningspolitik och statens styrning av...

Ulrika Haake

Ulrika Haake är fil.dr och universitetslektor i pedagogik vid Umeå universitet där hon 2006–2008 var programansvarig för Personalvetarprogrammet oc...

Eva-Marie Harlin

Eva-Marie Harlin är fil.lic. och universitetsadjunkt i folkbildningskunskap vid Linköpings universitet. Hon arbetar med bland annat undervisning på...

Ola Lindberg

Ola Lindberg är doktorand i pedagogik vid Umeå universitet. Han forskar om professionell socialisation och högskoleutbildningens relation till arbe...

Maria Löfgren Martinsson

Maria Löfgren Martinsson är fil.dr och universitetslektor i pedagogik vid Lunds universitet samt programansvarig för programmet för personal- och a...

Staffan Nilsson

Staffan Nilsson, MPH, fil.dr, docent i pedagogik, tidigare verksam som lektor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande och HELIX VINN Ex...

Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg är fil.dr i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande och verksam på Linköpings universitet. Han undervisar i kurser med fokus p...

Ida Seing

Ida Seing, statsvetare, doktorand vid Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering, Linköpings universitet. Forskningen rör socialförsäkring, ...

Viktor Vesterberg

Viktor Vesterberg är postdoktor vid Linköpings universitet. Hans forskningsintresse berör främst frågor om arbetsliv och utbildning i relation till...

Anders Viberg

Anders Viberg är fil.lic. i skogsekonomi och verksam vid analysavdelningen vid Universitetskanslersämbetet i Stockholm. Anders Viberg arbetar främs...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer