Privatperson Logga in

Svensk författningspolitik

Skickas följande arbetsdag

276 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Ett fritt samhälle bygger på yttrandefrihet, men hur mycket bör man acceptera när det gäller hets mot folkgrupp och angrepp på demokratin? I en demokrati utgår all offentlig makt från folket, men hur ska väljarna kunna kontrollera sina representanter? Vilken är den lämpliga uppgiftsfördelningen mellan juridik och politik? Ska en domstol kunna upphäva en lag som stiftats av den folkvalda riksdagen? Författningspolitik handlar om reglerna för det politiska maktspelet. Sverige skiljer sig i fl...

Information

ISBN:

9789144128689

Utgivningsår:

2011

Revisionsår:

2020

Artikelnummer:

37622-05

Upplaga:

Femte

Sidantal:

341

Författare

Ingvar Mattson

Ingvar Mattson är statsvetare verksam i Sveriges riksdag och specialst på de politiska partierna.

Olof Petersson

Olof Petersson är statsvetare och har bland annat varit professor vid Uppsala universitet och forskningsledare vid Studieförbundet Näringsliv och S...

Shirin Ahlbäck Öberg

Shirin Ahlbäck Öberg är verksam som docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, samt som prodekanus för universitetets Samhäl...

Hans-Gunnar Axberger

Torbjörn Bergman

Torbjörn Bergman är professor i statsvetenskap vid Umeå universitet.

Thomas Bull

Thomas Bull, är f.d. professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet och numera justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen.

Lars Davidsson

Lars Davidsson äl. dr i statsvetenskap och har bland annat arbetat som tjänsteman i riksdagen. han har framför allt forskat om författningspoli-tis...

Jörgen Hermansson

Jörgen Hermansson, professor i statskunskap, Uppsala universitet.

Magnus Isberg

Magnus Isberg är f.d. kanslichef vid konstitutionsutskottet och docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet. hans senaste bok handlar om par...

Tommy Möller

Tommy Möller är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Fredrik Sterzel

Fredrik Sterzel är jur. och fil.dr. Han har bland annat varit justitieråd i Högsta domstolen, statssekreterare i Kommundepartementet och professor ...

Urban Strandberg

Urban Strandberg är docent i statsvetenskap och studierektor för Europa-kunskap vid Göteborgs universitet. I sin forskning studerar han förutsätt-n...

Caroline Taube

Caroline Taube är docent i konstitutionell rätt och nemndleder i Utlendings-nemnda, Oslo (motsvarande domare i migrationsdomstol). hon var tidi-gar...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer