Privatperson Logga in

Världens litteraturer

En gränsöverskridande historia (bok + digital produkt)

Skickas följande arbetsdag

477 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Detta är en historia om litteraturer från hela världen. Den handlar om litterära texter som varit värdefulla i sin egen tid, som bevarats och traderats till nya generationer. Den handlar om litteratur som kommunicerar över tids- och kulturgränser — litteratur som skrivits ned på palmblad, pergament eller papper, varit muntlig eller digital. Boken är indelad i fem makroepoker. Under varje avsnitt behandlas olika delar av världen i egna avsnitt. Den kronologiska framställningen bryts av några k...

Hur passar nu boken in i undervisningen? Den är gjord som ett läromedel för den akademiska undervisningen på grundnivå och det är förmodligen här den kommer att visa sig som mest användbar. Dels öppnar den för en självklar breddning av de litteraturhistoriska översiktskurserna, där man naturligtvis kan hämta exempel från hela världen till de perioder som gås igenom. Dels ges här en massa inspiration till kurser på både grund och påbyggnadsnivån som på klassiskt vis kan vara upplagda efter epok, författarskap, tema, texttyp eller någon annan idé.

Information

Illustratör:

Andrzei Ploski

ISBN:

9789144055879

Utgivningsår:

2011

Artikelnummer:

33450-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

372

Digital produkt

Licensinformation:

Systemkrav

Författare

Margareta Petersson

Margareta Petersson är professor emerita i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hon har huvudsakligen forskat om kulturmöten i reseskildring...

Cecilia Alvstad

Cecilia Alvstad är førsteamanuensis i spanska vid Universitet i Oslo och akademiforskare vid Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universi...

Staffan Bergsten

Staffan Bergsten är docent i litteraturhistoria med poetik vid Uppsala universitet. Han har författat bland annat Litteraturhistoriens grundbegrepp...

Gunilla Florby

Gunilla Florby är professor emerita i engelskspråkig litteratur vid Göteborgs universitet. Hon har också undervisat vid amerikanska universitet och...

Anna Gunder

Anna Gunder är fil.dr i litteraturvetenskap med inriktning mot litteratursociologi. Hon disputerade år 2004 vid Uppsala universitet på en avhandlin...

Stefan Helgesson

Stefan Helgesson är professor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning på Stockholms universitet. Hans forskning har en komparativ, postkol...

Paula Henrikson

Paula Henrikson är professor i litteraturvetenskap vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Hon har främst forskat om ämnen ...

Bo Holmberg

Bo Holmberg är professor i semitiska språk vid Lunds universitet. I sin forskning har han ägnat sig åt kristen arabisk litteratur och dialogen mell...

Marja Kaikkonen

Marja Kaikkonen är docent i sinologi vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen fi nns inom kinesisk litteratur och populärkultur, spec...

Lena Alsin Kåreland

Lena Kåreland är litteraturvetare, professor emerita, och kritiker. I sin forskning har hon bland annat studerat barnlitteraturens och barnbokskrit...

Stephan Larsen

Stephan Larsen är fil. dr och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet. Hans speci...

Björn Larsson

Björn Larsson är professor i franska vid Lunds universitet. Han har skrivit verk om litteraturens mottagande, om adjektivets placering i franska oc...

Gunilla Lindberg-Wada

Gunilla Lindberg-Wada är professor i japanologi (japanstudier) vid Stockholms universitet. Hon disputerade på en avhandling om Berättelsen om Genji...

Leif Lorentzon

Leif Lorentzon, fi l.dr, arbetar som gymnasielektor i Stockholm. Hans avhandling handlade om den ghananske författaren Ayi Kwei Armah, men han har ...

Eva Löfquist Beglert

Eva Löfquist är docent i spanska, litteraturvetenskaplig inriktning, vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning rör två områden: chilensk 1800-talsli...

Piia Posti

Piia K. Posti är fil. dr och lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet, Växjö. Hon undervisar i barnlitteratur och utomeuropeisk och post...

Magnus Röhl

Magnus Röhl är professor emeritus i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Han har i sin forskning intresserat sig för fransk 1800-talslit...

Rikard Schönström

Rikard Schönström är professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och en av ledarna för Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund. H...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer