Människan i arbetslivet

Teori och praktik

Skickas följande arbetsdag

417 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Människan i arbetslivet påverkas av arbetsmiljön men påverkar även genom sin person andras arbetsmiljö på en arbetsplats. Det sker ständiga och snabba förändringar i arbetslivet vilket kräver ett stort mått av flexibilitet och insikt hos såväl arbetsgivare som arbetstagare. Alla aktörer inom arbetslivet behöver således besitta breda kunskaper i arbetsmiljöfrågor. Människan i arbetslivet belyser ett brett fält av såväl teoretisk som praktisk kunskap inom arbetsmiljöområdet. Ergonomiska och psy...

En utmärkt bok, som i första hand lämpar sig för utbildningssituationer, men också passar handläggare ute i arbetslivet.

Information

ISBN:

9789144079790

Utgivningsår:

1999

Revisionsår:

2014

Artikelnummer:

6948-02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

336

Författare

Eva Holmström

Eva Holmström, leg, sjukgymnast, doktor i medicinsk vetenskap. Tidigare verksam som lektor vid Institutionen för Hälsa, vård och samhälle, Medicins...

Kerstina Ohlsson

Kerstina Ohlsson leg. sjukgymnast, docent i belastningsergonomi. Tidigare verksam vid Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset i Lund. Nu ve...

Maria Albin

Maria Albin, docent i arbets- och miljömedicin och överläkare vid Arbetsoch miljömedicin i Lund. Kliniskt verksam arbets- och miljömedicinare under...

Ann-Beth Antonsson Lundberg

Ann-Beth Antonsson är tekn. dr i arbetsvetenskap samt avdelningschef för Arbetsmiljö och miljöledningssystem vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Hon h...

Thomas Aronsson

Thomas Aronsson, ekonom, konsult i personalekonomi, verksamhetschef på Rett Center i Östersund, f.d. universitetslektor vid Stockholms universitet.

Mia Carlsson

Mia Carlsson, docent i civilrätt och universitetslektor vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Verksam som forskare vid Stockholm ...

Kerstin Ekberg

Kerstin Ekberg är professor i arbetslivsinriktad rehabilitering vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet samt vid Folkhälsovetenskapligt cent...

Gunvor Gard

Gunvor Gard är legitimerad sjukgymnast, psykolog samt filosofie doktor i arbetsvetenskap, i dag verksam som professor i sjukgymnastik vid Luleå tek...

Björn Gerdle

Björn Gerdle, professor, överläkare, Smärt- och rehabiliteringsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet, samt Smärt- oc...

Karin Hedén

Karin Hedén, ergonom, f.d. avdelningsdirektör vid Arbetsmiljöverket. Erfarenhet från rehabilitering, hjälpmedelsverksamhet, företagshälsovård, yrke...

Eva Horneij

Eva Horneij, leg sjukgymnast, doktor i medicinsk vetenskap, lektor vid Institutionen för Hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet. Tidigare verk...

Olle Johansson

Olle Johansson, leg psykolog. Är sedan fyrtiofem år verksam som konsult och arbetar med inom olika organisationer med olika frågeställningar rörand...

Claes Malmquist

Claes Malmquist, nationalekonom och bitr. psykolog. Idag verksam inom eget företag med inriktning mot samhällsekonomiska utvärderingar av olika soc...

Tore Nilstun

Tore Nilstun, tidigare professor i medicinsk etik vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet och är sedan 2009 professor emeritus vid samma unive...

Per Odenrick

Per Odenrick, professor i arbetsmiljöteknik vid Avdelningen för Ergonomi och aerosolteknologi, Institutionen för Designvetenskaper, Lunds tekniska ...

Roger Persson

Roger Persson, docent i psykologi, fil. kand. i statsvetenskap. Tidigare verksam vid Yrkes- och miljömedicinska klinikerna i Malmö och Lund samt De...

Kristina Svensson

Kristina Svensson, samverkansvarig på Försäkringskassan, Lokalt Försäkringscenter i Lund.

Peter Westerholm

Peter Westerholm, professor emeritus i arbetsmedicinsk epidemiologi, tidigare verksam vid Arbetslivsinstitutet och från 2007 vid Uppsala universite...

Rolf Westgaard

Rolf H Westgaard, professor i arbetslivsvetenskap vid NTNU, Trondheim, Norge. Ansvarig för utbildning av hälsa, miljö- och säkerhetsingenjörer (HMS...

Jörgen Winkel

Jørgen Winkel, sedan 1989 professor i tillämpad arbetsfysiologi med fokus på produktionsergonomi. Idag knuten till Göteborgs universitet, Instituti...

Palle Ørbæk

Palle Ørbæk, docent i yrkes- och miljömedicin, tidigare verksam som överläkare vid de Yrkes- och miljömedicinska klinikerna i Malmö och Lund och di...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer