Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Den lekande undervisande förskolläraren

Lekresponsiv undervisning i praktiken

Skickas följande arbetsdag

Hur kan lek och undervisning integreras och bilda en helhet i det dagliga arbetet i förskolan? I Den lekande undervisande förskolläraren ges många och rika exempel på hur en ny teori som benämns som Lekresponsiv undervisning (LRU) omsätts och formar det vardagliga arbetet i förskolan. Teorin har utarbetats i ett praktiknära forskningsprojekt i samarbete med förskollärare, utvecklingsledare och rektorer från förskolor och forskare från universitet och högskolor. I denna bok är det förskollära...

Läs mer

Hur kan lek och undervisning integreras och bilda en helhet i det dagliga arbetet i förskolan? I Den lekande undervisande förskolläraren ges många och rika exempel på hur en ny teori som benämns som Lekresponsiv undervisning (LRU) omsätts och formar det vardagliga arbetet i förskolan. Teorin har utarbetats i ett praktiknära forskningsprojekt i samarbete med förskollärare, utvecklingsledare och rektorer från förskolor och forskare från universitet och högskolor. I denna bok är det förskollärare, speciallärare och rektorer som själva träder fram som aktörer i sin profession och ger ett unikt bidrag till hur lekresponsiv undervisning omsätts i praktiken. De medverkande författarna ingår i Nätverket för utvecklings­pedagogik, förskoleforskning och praktikutveckling. Redaktörerna Maria Magnusson, Linnéuniversitetet och Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborgs universitet har båda deltagit i forskningsprojektet men är också aktiva i nätverket. Boken vänder sig till både förskollärarutbildning och till förskolans professionella.

Stäng

Den lekande undervisande förskolläraren är en värdefull bok för blivande och yrkesverksamma förskollärare utifrån den nya teorin lekresponsiv undervisning, LRU. Denna har utarbetats i ett forsknings- och utvecklingsprojekt där förskollärare, utvecklingsledare och rektorer från förskolor och forskare från universitet och högskolor samarbetat för att utveckla förskollärarens unika arbete på vetenskaplig grund.

 ;