Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Vallmomodellen del 2

Balanserad läs- och skrivinlärning

Skickas följande arbetsdag

Vallmomodellen presenterar en balanserad syn på läs- och skrivinlärningen där såväl den tekniska sidan som den språkliga sidan har sina givna platser. Detta illustreras med hjälp av vallmoblommans kronblad, ett kronblad för varje huvudområde: avkodning, stavning, förståelse samt kreativt skrivande. Fröställningen i blommans mitt symboliserar den språkliga färdigheten, som har inverkan på samtliga fyra huvudområden. Vallmomodellen del 2 är en direkt fortsättning på Vallmomodellen del 1 med fo...

Läs mer

Vallmomodellen presenterar en balanserad syn på läs- och skrivinlärningen där såväl den tekniska sidan som den språkliga sidan har sina givna platser. Detta illustreras med hjälp av vallmoblommans kronblad, ett kronblad för varje huvudområde: avkodning, stavning, förståelse samt kreativt skrivande. Fröställningen i blommans mitt symboliserar den språkliga färdigheten, som har inverkan på samtliga fyra huvudområden. Vallmomodellen del 2 är en direkt fortsättning på Vallmomodellen del 1 med fokus på den resterande delen av alfabetet och det utökade lärandet hos eleverna. Här ges tydlig vägledning i läs- och skrivinlärningens olika steg och moment, och syftet med båda böckerna är att ge läraren ett verkningsfullt redskap för att så tidigt som möjligt fånga upp de elever som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter. Vallmomodellen del 2 är utvecklad för att användas tillsammans med den första delen av Vallmomodellen i grundskolans tidigare år. Boken vänder sig främst till verksamma lärare i F–3, men även till lärarstudenter med samma inriktning samt till specialpedagoger och speciallärare. Till boken finns kompletterande material som Lottospel, diktamen och bedömning av avkodning. Denna andra upplaga av boken har kompletterats med tre arbetsböcker riktade till eleverna: Vallmomodellen Arbetsbok 3, Vallmomodellen Arbetsbok 4 och Vallmomodellen Arbetsbok 5. Dessa kan även köpas i 5-pack.

Stäng
Information

Författare:

Inger Fridolfsson

ISBN:

9789144171241

Utgivningsår:

2022

Revisionsår:

2023

Artikelnummer:

44272-02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

142

Digital produkt

Giltighetstid från aktivering:

Tills vidare
 ;