Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Inger Fridolfsson

Författare

Inger Fridolfsson är fil.mag. i specialpedagogik med många års erfarenhet av elevers läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter. Hon är lärarutbildare och varit verksam i forskningsprojekt om läs- och skrivutveckling vid Linköpings universitet. Hennes bok Grunderna i läs- och skrivinlärning (2 uppl. 2015) används som kurslitteratur vid flera av landets lärarutbildningar. Hon är även medförfattare till LäSt, ett testbatteri som mäter läsning och stavning och har flera gånger anlitats som föreläsare vid Dyslexiföreningens utbildningsdagar. Inger Fridolfsson är en av experterna i stiftelsen LegiLexis referensgrupp och författare till flera av LegiLexis texter om god läsförmåga.

Inger Fridolfsson är fil.mag. i specialpedagogik med många års erfarenhet av elevers läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter. Hon är lärarutbildare och varit verksam i forskningsprojekt om läs- och skrivutveckling vid Linköpings universitet. Hennes bok Grunderna i läs- och skrivinlärning (2 uppl. 2015) används som kurslitteratur vid flera av landets lärarutbildningar. Hon är även medförfattare till LäSt, ett testbatteri som mäter läsning och stavning och har flera gånger anlitats som föreläsare vid Dyslexiföreningens utbildningsdagar. Inger Fridolfsson är en av experterna i stiftelsen LegiLexis referensgrupp och författare till flera av LegiLexis texter om god läsförmåga.