Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Veckans ord

– en av våra allra mest populära och uppskattade serier

Veckans ord ger en systematisk stavningsträning med omväxlande övningar och roliga bilder.

I Veckans ord behandlas de viktigaste stavningsreglerna, tillämpade på högfrekventa ord. Övningarna är varierande, men alla kapitel har ändå samma upplägg och följer samma arbetsgång. Efter en genomgång av ett eller två kapitel kan eleverna därför arbeta på egen hand med Veckans ord, i skolan eller hemma. 

Orden i respektive kapitel har alltid något gemensamt – oftast att de följer samma stavningsregel, men ibland att de hör till ett visst tema – för att ytterligare förstärka inlärningen.

Veckans ord passar även som läxbok och ger då också information till föräldrarna om elevens stavningsträning.

Veckans ord Start och Veckans ord 1 innehåller 15 kapitel (veckoavsnitt). Övriga delar innehåller 30 kapitel vardera.


Veckans ord Start

Boken innehåller 60 ord, med fyra ord i varje kapitel. Eleverna får öva på enkla, ljudenligt stavade ord som de känner igen från sin egen vardag. Alla ord konkretiseras genom tydliga illustrationer.

Veckans ord Start Kortlåda

Med Veckans ord Start Kortlåda övar eleverna på enkla ljudenliga ord på ett varierat sätt. Kortlådan innehåller 60 bildkort, 60 ordkort med gemena bokstäver, 60 ordkort med versala bokstäver, 4 x 29 bokstavskort med gemena bokstäver och 4 x 29 bokstavskort med versala bokstäver.

Veckans ord 1

Boken innehåller 75 ord, med fem ord i varje kapitel. Eleverna får bland annat öva på 

 • enstaviga ord där vokalen låter som i alfabetet
 • ord med ändelser
 • ord som slutar med -m och ord som slutar med -n
 • ord som slutar med -lig.

I varje kapitel finns en liten lästext med anknytning till något eller några av "Veckans ord".

Veckans ord 2

Boken innehåller 300 ord, med tio ord i varje kapitel. Av trettio kapitel ägnas nio åt ord där den första vokalen inte låter som i alfabetet. Övriga kapitel tar upp bland annat

 • ord med ändelser
 • ird med konsonantförbindelser i början
 • sammansatta ord
 • j-ljudet (med j och med g)
 • ng-ljudet (med ng, n och g).

I varje kapitel finns en gåta, där svaret alltid återfinns bland "Veckans ord".

Veckans ord 3

Boken innehåller 300 ord, med tio ord i varje kapitel. Även i denna bok får eleverna träna på ord där den första vokalen inte låter som i alfabetet, ord med konsonantförbindelser i början och sammansatta ord. Dessutom får de träna på

 • ord som slutar med -igt
 • j-ljudet (hj, dj, lj, gj)
 • sj-ljudet (sj, sk, stj, skj, sch, ch)
 • å-ljudet med o
 • tj-ljudet (k, tj, kj)
 • släktord.

I varje kapitel finns ett ordspråk, som innehåller ett av de aktuella orden eller har en annan koppling till dem.

Veckans ord 4

I Veckans ord 4 behandlas framför allt när konsonanter ska och inte ska dubbeltecknas. Övningarna syftar bland annat till att eleverna ska bli medvetna om ords ursprung (liksom vad som menas med begreppen uppslagsform, böjningsform och släktord), för att sedan kunna ta hjälp av dessa kunskaper när de är osäkra på hur ett ord stavas.

Veckans ord 5

I Veckans ord 5 repeteras reglerna från Veckans ord 4, men nu med lite svårare ord. Dessutom övas bland annat

 • ord med förstavelser och avledningsändelser
 • j-ljudet med lj, hj, dj och gj samt med g i slutet av ord
 • ks-ljud i t.ex. strax, dags
 • sj-ljudet i främmande ord
 • s-ljudet med c, z och ps
 • ord som låter lika med stavas olika.
Veckans ord 6

Med Veckans ord 6 vill vi framför allt att eleverna ska förstå ords uppbyggnad (förstavelse, grundord, avledningsändelse) och att ett ords uppslagsform är viktig för hur det stavas. Dessutom repeteras betoningsreglerna för svenska och främmande ord, dubbelteckningens regler och undantag, mn nu med lite svårare ord än i Veckans ord 4 och Veckans ord 5.

Kopieringsunderlag till serien

NYHET! Nu finns det kostnadsfria kopieringsunderlag till Veckans ord 1–6.

Kopieringsunderlagen består av ett övningsblad per kapitel till varje bok.

Det finns även kopieringsunderlag med blanka rader där du som lärare själv väljer vilka ord som ska tränas.

Till Veckans ord 1–3:  Kopieringsunderlag Veckans Ord blank 5 rader.pdf

Till Veckans ord 4–6:  Kopieringsunderlag Veckans Ord blank 6 rader.pdf

Veckans ord F-3

Veckans ord 4-6