Sverige
Privatperson Logga in
Ingen bild

Joakim Isaksson

Kapitelförfattare

Redaktör

Joakim Isaksson är docent i socialt arbete och verksam vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Hans forskning handlar huvudsakligen om organiseringen av psykosociala resurser inom skolan och inom hälso- och sjukvården. Genom sin forskning har han lång erfarenhet av olika typer av kvalitativa forskningsansatser, företrädesvis grounded theory, men även andra kvalitativa metoder som diskursanalys och kvalitativ innehållsanalys. Från att ha genomfört mer småskaliga kvalitativa studier har han under senare år alltmer kommit att arbeta med bearbetning av stora kvalitativa material. I cirka 15 år har han även varit involverad i metodkurser inom ramen för socionomprogrammet i Umeå och Stockholm och undervisar och handleder studenter och doktorander.

Joakim Isaksson är docent i socialt arbete och verksam vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Hans forskning handlar huvudsakligen om organiseringen av psykosociala resurser inom skolan och inom hälso- och sjukvården. Genom sin forskning har han lång erfarenhet av olika typer av kvalitativa forskningsansatser, företrädesvis grounded theory, men även andra kvalitativa metoder som diskursanalys och kvalitativ innehållsanalys. Från att ha genomfört mer småskaliga kvalitativa studier har han under senare år alltmer kommit att arbeta med bearbetning av stora kvalitativa material. I cirka 15 år har han även varit involverad i metodkurser inom ramen för socionomprogrammet i Umeå och Stockholm och undervisar och handleder studenter och doktorander.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer