Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tre snabba frågor till
Lena Maria Nordstrand

Lena Maria Nordstrand är lättlästutvecklare på Nypon och Vilja förlag – en del av Studentlitteratur.

Varifrån kom idén till Läsförståelse Lila Lättläst?

Bra läromedel kan omarbetas för att passa fler elever. Läsförståelse-serien är ett sådant exempel. Här finns läsvärda texter som i lättläst form kan användas av ännu fler elever i klassrummet. Det finns ett värde i att elever har snarlika material, men anpassade efter elevernas olika behov. Vid bearbetningen till lättläst har en av Nypon förlags mest erfarna redaktörer arbetat med texterna.

 

Vad innebär det att texten är lättläst?

En lättläst text är anpassad för elever med någon form av lässvårigheter. I författarens och förlagets arbete med texten tänker man hela tiden på vilka utmaningar den som kämpar med lässvårigheter står inför. Tillsammans arbetar man med textens språk, innehåll och form för att göra den lättare att ta till sig.

 

Till vilka elever riktar sig lättlästa texter?

En lättläst text utgår från att läsaren är lika smart som andra, men kanske har dyslexi, koncentrationssvårigheter eller är ny för svenska språket. Den gemensamma nämnaren är att dessa elever behöver kämpa hårdare än andra för att nå en god läsförmåga. Ska de vara motiverade, behöver de texter som lockar till läsning.

Läs mer om serien Läsförståelse Mikro-Orange