Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tre snabba frågor till
Lars Ahl

Förstelärare i svenska, religion, etik och journalistik på gymnasieskolan Spyken i Lund.

Vad är det nästa med Konsten att arbeta och skriva vetenskapligt?

Det bästa med boken är dess allmängiltighet och belysande exempel på hur man arbetar vetenskapligt oavsett ämnesområde. Dessutom är avsnittet om källkritik, källsökning samt hur du sovrar ditt stoff mycket bra!


I vilka kurser har eleverna nytta av detta läromedel?

I första hand kan boken användas i kursen Gymnasiearbete men också i ett flertal andra kurser som exempelvis Svenska 3 och Samhällskunskap 3, där det i de centrala målen och kunskapskraven krävs färdigheter i vetenskapligt skrivande.


Vilka fördelar ser du med att läromedlet består av både en tryckt bok och ett digitalt läromedel?

Vetenskapligt skrivande är en komplex kunskapsprocess. Bokens övningar blir ett gott stöd som låter eleverna försöka och även misslyckas på ett konstruktivt sätt. Det digitala läromedlet kompletterar bra med den inlästa interaktiva boken, där eleverna kan läsa och lyssna samtidigt, söka, stryka under och anteckna.