Privatperson Logga in

Kommande

Multimodal interaktionsanalys

Skickas följande arbetsdag

391 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

När vi kommunicerar och deltar i olika aktiviteter tolkar vi inte bara det som sägs, utan vi läser också av blickriktningar, kropps­position och mycket annat som finns närvarande i situationen. Ömsesidig förståelse åstadkoms alltså i flera dimensioner, eller modaliteter. Denna bok är den första på svenska som introducerar det mångfacetterade forskningsområde som kallas multimodal interaktionsanalys. Detta fält intresserar sig för hur människor tillsammans utför handlingar med hjälp av språkl...

Författare

Mathias Broth

Leelo Keevallik

Leelo Keevallik är professor i språk och kultur med inriktning mot språk och interaktion vid Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings...

Mattias Arvola

Mattias Arvola är biträdande professor i kognitionsvetenskap inom interaktions-och tjänstedesign vid Linköpings universitet. Han studerar tänkande ...

Asta Cekaite

Asta Cekaite är professor vid tema Barn, Linköpings universitet. Hennes forskning involverar ett interdisciplinärt perspektiv på språk, kultur och ...

Jakob Cromdal

Jakob Cromdal är professor i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet. Hans övergripande forskningsintressen rör barns och ungdomars sociala i...

Sara Dalgren

Sara Dalgren är doktor och adjunkt i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet. Hennes forskning intar ett praktiknära perspektiv på förskolans...

Anna Ekström

Anna Ekström är doktor i utbildningsvetenskap och lektor i logopedi vid Linköpings universitet. Hennes intressen rör interaktion både i vardagliga ...

Katarina Eriksson Barajas

Katarina Eriksson Barajas är professor i pedagogik med inriktning mot didaktik vid Linköpings universitet. Hon forskar mest om fiktion som didaktis...

Ann-Carita Evaldsson

Ann-Carita Evaldsson är professor i pedagogik vid Uppsala universitet med en tvärvetenskaplig bakgrund i kommunikation. Hennes expert¬områden är vi...

Marie Flinkfeldt

Marie Flinkfeldt är biträdande lektor i socialt arbete vid Uppsala universitet. Hennes forskning rör interaktion i olika institutionella sammanhang...

Clara Iversen

Clara Iversen är doktorand i sociologi vid Uppsala universitet. Hennes intresseområden berör forskningsmetoder och frågor om barnskydd, moral och t...

Gunilla Jansson

Gunilla Jansson är professor i svenska språket och verksam v id Stockholms universitet. Hon forskar om flerspråkiga praktiker och integration i mån...

Jan Lindström

Jan Lindström är docent i svenska och professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet. Han hör till ledande talspråksforskare i Norden.

Oskar Lindwall

Oskar Lindwall är doktorand i pedagogik och arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet och IT-universitetet i G...

Per Linell

Charlotte Lundgren

Ali Reza Majlesi

Helen Melander Bowden

Helen Melander är FD i pedagogik och verksam som forskare vid Uppsala universitet. Hennes forskningsintressen är lärande i interaktion samt kogniti...

Nigel Musk

Nigel Musk är biträdande professor i engelska på Institutionen för kultur och samhälle vid Linköpings universitet. Han forskar om hur vi lär oss sp...

Catrin Norrby

Catrin Norrby är professor i nordiska språk vid Stockholms universitet. Hon forskar om interaktionella och pragmatiska mönster i samtal och intress...

Karin Osvaldsson Cromdal

Hannah Pelikan

Hannah Pelikan är doktorand i språk och kultur vid Linköpings universitet. Hennes forskning kombinerar samtalsanalys och robotinteraktionsdesign oc...

Rasmus Persson

Rasmus Persson är doktor i fransk språkvetenskap och verksam som lektor i lingvistik vid Uppsala universitet. Hans forskning berör främst prosodi o...

Charlotta Plejert

Charlotta Plejert är docent i språk och kultur och lektor i logopedi med inriktning mot klinisk lingvistik vid Linköpings universitet. Hennes forsk...

Maria Rydell

Maria Rydell är biträdande lektor i svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Hon forskar bland annat om flerspråkighet, interaktion och b...

Christina Samuelsson

Christina Samuelsson är biträdande professor i logopedi vid Linköpings universitet där hon på Logopedprogrammet forskar och undervisar om kommunika...

Lars Wallner

Lars Wallner är forskare och lärare på Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. I sin forskning har han bland an...

Sally Wiggins Young

Alexandra Weilenmann

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer