Privatperson Logga in

Multimodal interaktionsanalys

Skickas följande arbetsdag

391 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

När vi kommunicerar och deltar i olika aktiviteter tolkar vi inte bara det som sägs, utan vi läser också av blickriktningar, kropps­position och mycket annat som finns närvarande i situationen. Ömsesidig förståelse åstadkoms alltså i flera dimensioner, eller modaliteter. Denna bok är den första på svenska som introducerar det mångfacetterade forskningsområde som kallas multimodal interaktionsanalys. Detta fält intresserar sig för hur människor tillsammans utför handlingar med hjälp av språkl...

Författare

Mathias Broth

Leelo Keevallik

Leelo Keevallik är professor i språk och kultur vid Linköpings universi­tet. Hennes forskning handlar om relationen mellan grammatik och kroppen ...

Mattias Arvola

Mattias Arvola är biträdande professor i kognitionsvetenskap inom interaktions-och tjänstedesign vid Linköpings universitet. Han stude­rar tänkan...

Asta Cekaite

Asta Cekaite är professor vid tema Barn, Linköpings universitet. Hennes forskning involverar ett interdisciplinärt perspektiv på språk, kultur oc...

Jakob Cromdal

Jakob Cromdal är professor i pedagogiskt arbete vid Linköpings univer­sitet. Hans övergripande forskningsintressen rör barns och ungdomars social...

Sara Dalgren

Sara Dalgren är doktor och adjunkt i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet. Hennes forskning intar ett praktiknära perspektiv på för­skol...

Anna Ekström

Anna Ekström är doktor i utbildningsvetenskap och lektor i logopedi vid Linköpings universitet. Hennes intressen rör interaktion både i var­dagli...

Katarina Eriksson Barajas

Katarina Eriksson Barajas är professor i pedagogik med inriktning mot didaktik vid Linköpings universitet. Hon forskar mest om fiktion som didaktis...

Ann-Carita Evaldsson

Ann-Carita Evaldsson är professor i pedagogik vid Uppsala universitet med en tvärvetenskaplig bakgrund i kommunikation. Hennes expert¬områden är vi...

Marie Flinkfeldt

Marie Flinkfeldt är biträdande lektor i socialt arbete vid Uppsala universitet. Hennes forskning rör interaktion i olika institutionella sammanha...

Clara Iversen

Clara Iversen är lektor i socialt arbete vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om relationen mellan riktlinjer och praktik i insti­tu...

Gunilla Jansson

Gunilla Jansson är professor i svenska språket och verksam v id Stockholms universitet. Hon forskar om flerspråkiga praktiker och integration i m...

Jan Lindström

Jan Lindström är professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet. Hans huvudsakliga forskningsintressen rör interaktionslingvistik, sam­ta...

Oskar Lindwall

Oskar Lindwall är docent i pedagogik och lektor i tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans intresse g...

Per Linell

Per Linell är professor emeritus i kommunikation, språk och kultur vid Linköpings universitet och numera knuten till Göteborgs universitet. Hans ...

Charlotte Lundgren

Charlotte Lundgren är doktor i språk och kultur och arbetar vid Linköpings universitet. Hennes forskning baseras på etnografiska under­sökningar ...

Ali Reza Majlesi

Helen Melander Bowden

Helen Melander är FD i pedagogik och verksam som forskare vid Uppsala universitet. Hennes forskningsintressen är lärande i interaktion samt kogniti...

Nigel Musk

Nigel Musk är biträdande professor i engelska på Institutionen för kultur och samhälle vid Linköpings universitet. Han forskar om hur vi lär oss ...

Catrin Norrby

Catrin Norrby är professor i nordiska språk vid Stockholms universitet. Hennes huvudsakliga forskningsintresse rör interaktion i samtal av olika ...

Karin Osvaldsson Cromdal

Hannah Pelikan

Hannah Pelikan är doktorand i språk och kultur vid Linköpings universitet. Hennes forskning kombinerar samtalsanalys och robotinteraktionsdesign ...

Rasmus Persson

Rasmus Persson är doktor i fransk språkvetenskap och verksam som lektor i lingvistik vid Uppsala universitet. Hans forskning berör främst prosodi...

Charlotta Plejert

Charlotta Plejert är docent i språk och kultur och lektor i logopedi med inriktning mot klinisk lingvistik vid Linköpings universitet. Hennes for...

Maria Rydell

Maria Rydell är biträdande lektor i svenska som andraspråk vid Stock­holms universitet. Hon forskar bland annat om flerspråkighet, interaktion oc...

Christina Samuelsson

Christina Samuelsson är biträdande professor i logopedi vid Linköpings universitet där hon på Logopedprogrammet forskar och undervisar om kommuni...

Lars Wallner

Lars Wallner är postdoktor i pedagogik och didaktik vid Linköpings universitet. Hans forskning riktar sig mot användning av fiktion för pedagogis...

Sally Wiggins Young

Sally Wiggins är docent och universitetslektor i psykologi vid Avdelningen för psykologi vid Institutionen för beteendevetenskap (IBL) vid vid Link...

Alexandra Weilenmann

Alexandra Weilenmann är professor i interaktionsdesign vid Göteborgs universitet. Sedan 1999 har hon studerat användningen av mobil tek­nologi oc...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer