Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Gruppobservationer

Teori och praktik

Skickas följande arbetsdag

Gruppobservationer

Teori och praktik

Den här boken finns tillgänglig som e-bok på Studora.

På Studora kan du köpa tidsbegränsad åtkomst till denna och många andra e-böcker. Du får tillgång direkt och kan även ta del av tjänstens smarta studieverktyg.

Valt format
Bok 356 kr inkl. moms
Studora e-bok 220 kr inkl. moms

Gruppobservationer kan användas för att studera och förstå grupper och grupprocesser. Denna bok belyser gruppobservationer ur ett forskningsperspektiv. Med utgångspunkt i en teoretisk modell visas olika sätt att systematisera och beskriva olika former av gruppobservationer. Modellen bygger på två dimensioner. Den första dimensionen handlar om det förhållningssätt eller den kunskapssyn som ligger till grund för den aktuella studien. Dimensionen skiljer mellan begreppen teoriprövande och teorig...

Läs mer

Gruppobservationer kan användas för att studera och förstå grupper och grupprocesser. Denna bok belyser gruppobservationer ur ett forskningsperspektiv. Med utgångspunkt i en teoretisk modell visas olika sätt att systematisera och beskriva olika former av gruppobservationer. Modellen bygger på två dimensioner. Den första dimensionen handlar om det förhållningssätt eller den kunskapssyn som ligger till grund för den aktuella studien. Dimensionen skiljer mellan begreppen teoriprövande och teorigenererande. Den andra dimensionen avser vilken grad av struktur observationen har. För att beskriva dimensionen används benämningarna hög respektive låg grad av struktur. Modellens spännvidd och användbarhet visas genom att olika metoder för gruppobservationer presenteras. Därtill ges praktiska exempel på studier som författarna eller andra genomfört. I denna tredje uppdaterade upplaga har teoridelen utökats och delarna om observatörsroller och etiska överväganden bearbetats.

Stäng

Boken är välskriven och tydlig. Den utgör en bra metodbok för studenter som planerar att genomföra gruppobservationer.

Gruppobservationer är en lärorik och intressant bok som väl kan användas inom flera utbildningar med intresse för grupper och grupprocesser.

Information

ISBN:

9789144121512

Utgivningsår:

2001

Revisionsår:

2018

Artikelnummer:

7784-03

Upplaga:

Tredje

Sidantal:

192
 ;

Gruppobservationer kan användas för att studera och förstå grupper och grupprocesser. Denna bok belyser gruppobservationer ur ett forskningsperspektiv. Med utgångspunkt i en teoretisk modell visas olika sätt att systematisera och beskriva olika former av gruppobservationer. Modellen bygger på två dimensioner. Den första dimensionen handlar om det förhållningssätt eller den kunskapssyn som ligger till grund för den aktuella studien. Dimensionen skiljer mellan begreppen teoriprövande och teorig...

Läs mer

Gruppobservationer kan användas för att studera och förstå grupper och grupprocesser. Denna bok belyser gruppobservationer ur ett forskningsperspektiv. Med utgångspunkt i en teoretisk modell visas olika sätt att systematisera och beskriva olika former av gruppobservationer. Modellen bygger på två dimensioner. Den första dimensionen handlar om det förhållningssätt eller den kunskapssyn som ligger till grund för den aktuella studien. Dimensionen skiljer mellan begreppen teoriprövande och teorigenererande. Den andra dimensionen avser vilken grad av struktur observationen har. För att beskriva dimensionen används benämningarna hög respektive låg grad av struktur. Modellens spännvidd och användbarhet visas genom att olika metoder för gruppobservationer presenteras. Därtill ges praktiska exempel på studier som författarna eller andra genomfört. I denna tredje uppdaterade upplagan har teoridelen utökats och delarna om observatörsroller och etiska överväganden bearbetats.

Stäng
Information

ISBN:

9789144170107

Utgivningsår:

2001

Revisionsår:

2018

Artikelnummer:

7784-SB03

Upplaga:

Tredje
 ;