Privatperson Logga in

Omvårdnad i primärvården

Skickas följande arbetsdag

317 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Primärvården är första linjens sjukvård och utgör en stor del av Sveriges sjukvård. I boken Omvårdnad i primärvården skildras primärvårdens utveckling fram till det nya århundradets system med familjeläkare i nära samverkan med yrkeskompetent personal av olika slag. Att arbeta i primärvården ställer höga krav på personalen eftersom det inte finns några gränser för variationen av sjukdomstillstånd eller åldersgrupp. Det krävs därför en bred tvärprofessionell kompetens och förmåga att samarbeta...

Information

Författare

Christina Bökberg

Christina Bökberg är legitimerad sjuksköterska, distriktssköterska och doktor i medicinsk vetenskap. Hon har omfattande klinisk erfarenhet, däribla...

Saad Aziz

Saad Aziz är legitimerad psykolog med magisterexamen i psykologi 1994 i Irak, han arbetade därefter i hemlandet som psykolog och föreläsare i psyko...

Anna Berg

Anna Berg är legitimerad sjukgymnast med inriktning mot ortopedisk medicin och Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (Fyss)....

Kerstin Bergmark

Kerstin Bergmark är legitimerad sjuksköterska med påbyggnadsutbildning inom barn och ungdom och har arbetat inom sluten barnsjukvård, främst inom n...

Ann-Marie Bergström

Ann-Marie Bergström är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom onkologi och magisterexamen med inriktning teamarbete i hemvård. Hon arb...

Per-Olof Bitzén

Per-Olof Bitzén har varit provinsialläkare och senare distriktsöverläkare samt verksamhetschef vid Vårdcentralen i Dalby. Han är specialist i inter...

Helena Boström

Helena Boström är legitimerad sjukgymnast med inriktning mot ortopedisk medicin och rehabilitering av patienter med ryggbesvär. Tidigare har hon ar...

Eva Drevenhorn

Eva Drevenhorn är legitimerad sjuksköterska, distriktssköterska och filosofie doktor. Hon har arbetat som distriktssköterska i 25 år med hemsjukvår...

Maria Fälemark

Maria Fälemark är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska och diabetessköterska samt högskoleutbildning i triage...

Martina Jansson

Martina Jansson är legitimerad dietist och har arbetat inom primärvården i elva år. Hon har deltagit i forskning kring barn med diabetes samt barns...

Maria Johansson

Maria Johansson är doktorand, legitimerad sjuksköterska samt har filosofie magisterexamen i pedagogik, inriktning vårdpedagogik med omvårdnad som h...

Catrine Kostenius

Catrine Kostenius är biträdande professor i hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Catrine har intresserat sig för hälsopromotion och hälso...

Connie Lethin

Connie Lethin är legitimerad sjuksköterska sedan 1987 och specialistutbildad i intensivvård, doktor i medicinsk vetenskap och adjungerad universite...

Bengt Linde

Bengt Ardenvik är legitimerad sjuksköterska med 40 p i Hälso- och sjukvårdsadministration. Bengt har arbetat med chefsuppdrag och har lång erfarenh...

Carina Lindqvist

Carina Lindqvist arbetar som kurator, KBT-terapeut och rehabiliteringskoordinator på Capio Citykliniken i Helsingborg. Hon har mångårig erfarenhet ...

Elisabeth Palmqvist

Elisabeth Palmqvist arbetar som teamansvarig kurator med KBT-kompetens samt har uppgifter som rehabiliteringskoordinator på Capio Citykliniken i He...

Karin Reimegård

Karin Reimegård är legitimerad barnmorska samt magister i perinatal och reproduktiv hälsa. Hon har under flera år arbetat som adjunkt vid Lunds uni...

Marina Sjöberg

Marina Sjöberg är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom onkologisk omvårdnad med inriktning palliativ vård. Hon har en magisterex...

Kathe Wedin

Kathe Wedin är legitimerad barnmorska med lång erfarenhet både från slutenvård och primärvård. Hon arbetar som enhetschef på Prenatalenheten på Skå...

Birgitta Wästberg

Birgitta Wästberg är legitimerad arbetsterapeut och doktor i medicinsk vetenskap. Birgitta har arbetat kliniskt i primärvården under många år, samt...

Eva Österlund Efraimsson

Eva Österlund Efraimsson, leg. sjuksköterska, distriktssköterska med specialisering inom astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) o...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer