Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Vår mat

Odling av åker- och trädgårdsgrödor i ett klimat under förändring

Skickas följande arbetsdag

Växtodling är grunden för all livsmedelproduktion. Den är startpunkt för både växter och djur, och med hjälp av växtodlingen fångas solenergi in, uppgraderas och lagras. I takt med klimatförändringar och ökande befolkning i världen ökar kraven på hållbara odlingsformer, som tar hänsyn till både miljö och naturresurser. Den här boken ger ökade insikter om svensk jordbruksproduktion och hur våra matvanor påverkar såväl jordbrukslandskapet som klimatet och våra gemensamma resurser. Författarn...

Läs mer

Växtodling är grunden för all livsmedelproduktion. Den är startpunkt för både växter och djur, och med hjälp av växtodlingen fångas solenergi in, uppgraderas och lagras. I takt med klimatförändringar och ökande befolkning i världen ökar kraven på hållbara odlingsformer, som tar hänsyn till både miljö och naturresurser. Den här boken ger ökade insikter om svensk jordbruksproduktion och hur våra matvanor påverkar såväl jordbrukslandskapet som klimatet och våra gemensamma resurser. Författarna förklarar hur vi med hjälp av växtförädling och genomtänkt utformning av odlingssystem kan anpassa olika grödors näringsbehov och växtskydd till föränderliga klimat- och markförhållanden. Boken tar avstamp i ett agrarhistoriskt perspektiv på dagens utmaningar och diskuterar hur våra livsmedelsförsörjnings- och miljömål kan nås. Vår mat – odling av åker- och trädgårdsgrödor i ett klimat under förändring vänder sig till aktiva inom de livsmedelsproducerande gröna näringarna, studenter och lärare vid universitet och högskolor inom dessa sektorer samt till samhällsbyggare och konsumenter.

Stäng

Innehållet i Vår mat är bra strukturerat och språkbruket är lättillgängligt. Det omfattande textmaterialet förtydligas av ett utförligt bild- och figurmaterial.

Författare

 ;